En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>- Be for generalkonferansen!

- Be for generalkonferansen!

22.02.2019
Biskopsrådet har laget en bønn som skal benyttes på åpningsgudstjenesten søndag. Alle menigheter og metodister oppfordres sterkt til å delta.
- Be for generalkonferansen!Møtesalen forberedes for de 846 delegatene og biskopsrådet. Ingen andre får tilgang til dette området. Men det er store tribuner over. Foto av Mike DuBose, UMNS.

 

Pensjonert biskop Øystein Olsen har oversatt en norsk versjon av bønnen:

 

Nådige og kjærlige Gud. Du leder, lærer og veileder oss. Du møter oss med omsorg, nåde og barmhjertighet. Vær hos oss nå! Vi søker ditt åsyn i en utfordrende og krevende tid, i tillit til at du virker, i oss og rundt oss.

Som en del av din kropp, kirken, søker vi i dager og uker som ligger foran oss å finne din vei og vilje for Metodistkirken. Gi oss mot og kraft til fortsatt å leve i troskap mot ditt kall til å være din munn, dine hender og føtter.

Vi ber om en forfriskende berøring av din Ånd, og at du leder oss; enkeltpersoner, menigheter, og det verdensvide metodistiske fellesskap, som vi er en del av. Vi ber om ditt nærvær og din visdom  for alle som er valgt som delegater til den Ekstra Generalkonferansen, som i dag begynner i USA. Vi ber for vår biskop Christian Alsted. Vi ber for delegatene fra Norge, Frøydis Grinna og Audun Westad. Gi dem og alle andre klarhet og innsikt når de i fellesskap søker å lytte til din stemme.

Åpenbar din vei og vilje for vår framtid som kirke. Gi dem og oss alle tro til å legge egne ønsker og behov til side, så vi kan være sammen i din nærhet, i respekt og ærefrykt, og sammen lytte til din stemme, som gir ærefrykt og trøst og som innbyr oss til å leve helt og fullt det Guds-livet du har kalt oss til.

Vi kommer fram for deg med alt vi bærer på i hjerte og sinn, i Jesu Kristi navn.

Amen

 

Originaldokument.

 

Relaterte dokumenter
Lignende artikler
Nyttårshilsen 2019
2018-12-31
Hovedstyre- og landslekleder Audun Westad har en nyttårshilsen til alle metodister i Norge. Les mer
Mens vi nærmer oss den ekstraordinære generalkonferansen i februar 2019, sier biskop Christian Alsted at veien frem som en samlet kirke er å forbli i dialog med hverandre. Les mer
Sentralkonferansens råd setter nye datoer for neste sentralkonferanse og utvider tjenestetiden for biskopene. Samtaler med andre europeiske sentralkonferanser har startet. Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone