En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Støttesamling for «One Church Plan» fikk ikke plass til alle

Støttesamling for «One Church Plan» fikk ikke plass til alle

Skrevet av: Heather Hahn
24.02.2019
Mer enn 400 metodister samlet seg på et arrangement som støtter den planen som de mener vil kunne holde kirken samlet.
Støttesamling for «One Church Plan» fikk ikke plass til allePrest Rachel Baughman talte til støtte for "One Church Plan" på et svært godt besøkt møte arrangert av "Uniting Methodists". Foto: Mike DuBose, UMNS.

Et møte lørdag kveld arrangert av «Uniting Mathodists», en gruppe som støtter «One Church Plan», trakk så mange metodister at de sprengte rommets kapasitet og mange ble stående i gangen utenfor. I den oppglødde atmosfæren tok prest Tom Berlin, forslagstiller på vegne av «A Way Forward», til orde for ro og varsomhet.

 

UMNS

- I de neste dagene her på generalkonferansen, trenger vi at dere står frem og sier deres mening. Dere må ikke delta i «raseri-olympiaden», sa Berlin til et kor av «Amen». Berlin er også delegat fra årskonferansen i Virginia.

- Det vil ikke tjene saken om du setter fyr på Twitter og bruker alle fire bokstavers ord som du kan. Det er faktisk det minst hjelpsomme du kan gjøre. Vi må hente mange stemmer fra delegater som er usikre og kan vippe begge veier.

Berlin og andre talere på møtet gjentok mange ganger hvor viktig det er å bygge relasjoner på tvers av geografiske og teologiske skiller. Ikke bare for å vinne stemmer, men for å holde kirken samlet.

Den uoffisielle pressgruppen «Uniting Methodists» avholdt møtet på Park View Room på hotellet Hyatt Regency St Louis. Hotellet sier rommet har plass til 370 gjester. En livlig gruppe på flere dusin metodister fikk ikke plass og var henvist til gangene utenfor.

Mange bar røde buttons med støtte for ”One Church Plan”.

Planen, som et flertall av biskopene støtter, vil overlate avgjørelsen om vigsel av likekjønnede til den enkelte prest og menighet, og avgjørelser om ordinasjon av LGBTQ personer til årskonferansene.

Planen skal beskytte ordinerte og biskoper som av samvittighetsgrunner ikke kan utføre slike vigsler og ordinasjoner. Planen skal også sikre at sentralkonferanser skal kunne beholde nåværende begrensninger i disse spørsmålene.

For mange metodister som støtter full likhet for LGBTQ personer, er «One Church Plan» en forlengelse av den undertrykkelsen disse personene opplever. For mange metodister, inkludert mange afrikanere, bryter planen med vårt bibelske mandat.

Den internasjonale gruppen med tilhørere på samlingen fikk høre flere som søkte å adressere disse innvendingene.

Prest Stan Copeland, ledende prest i Lovers Lane UMC i Dallas, Texas, snakket om det å lede en menighet med mange LGBTQ personer og en stor gruppe immigranter fra Zimbabwe.

- Dette er min konklusjon: Jeg mener vi best kan løse disse spørsmålene i lokalmenighetene. Vi kan arbeide oss gjennom dette fordi vi kjenner hverandre, vi elsker hverandre og vi vi stoler på hverandre enda mer, sa han.

Prest Eunice Ilya, sykehusprest og delegat fra Nigeria åpnet sitt innlegg med å sitere Romerne 12, 16: «Hold sammen i enighet. Gjør dere ikke for høye tanker, men hold dere gjerne til det lave, og vær ikke selvkloke.»

Hun sa hun støtter «One Church Plan» fordi Metodistkirken (UMC) har gjort så mye i hennes liv. Hun fortalte også at hun fått mange venner som er LGBTQ, inkludert en homofil lege som arbeider i landsbyer i Nigeria.

Hun sa hennes far ville ikke bli fornøyd om han så sin datter være prest i en kirke som hun arbeidet for å splitte.

- Jeg elsker «One Church Plan» fordi jeg tror planen vil holde oss sammen, sa hun.

Bill Brownson, åpen homofil økonomisk leder for årskonferansen i West Ohio og delegat til generalkonferansen, støttet Ilya sine uttalelser. Han sa han har arbeidet sammen med metodister som ikke har samme syn på disse spørsmålene som han i mange år.

I tillegg til sine verv i konferansen, er han valgt inn i styret for «General Council on Finance and Administration», en gruppe metodister med ulike tolkninger av bibelen og syn på den ordinerte tjenesten.

-Sammen, kan vi bedre ta tak i de spørsmålene som vi må arbeide med. Å ikke ha den muligheten vil være et stort tap for Metodistkirken. Det vil være et stort tap for meg personlig, sa han.

 

Oversatt av Karl Anders Ellingsen.

Lignende artikler
Mens vi nærmer oss den ekstraordinære generalkonferansen i februar 2019, sier biskop Christian Alsted at veien frem som en samlet kirke er å forbli i dialog med hverandre. Les mer
Sentralkonferansens råd setter nye datoer for neste sentralkonferanse og utvider tjenestetiden for biskopene. Samtaler med andre europeiske sentralkonferanser har startet. Les mer
Pandemien tvinger oss til å utsette generalkonferansen til 2022. Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone