En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Pensjoner og Traditional plan får topp prioritet

Pensjoner og Traditional plan får topp prioritet

25.02.2019
Generalkonferansen stemte over hvilke saker som skal diskuteres først i dag.
Pensjoner og Traditional plan får topp prioritetPrest Gary Graves leser resultatet av avstemningen for prioriteringen av de ulike forslaggene for forbehandling. Foto: Paul Jeffrey, UMNS

Denne avstemningen dreier seg kun om i hvilken rekkefølge de mange forslagene skal debateres i den første delen mandag. Deretter skal forslagene vurderes i forhold til gyldighet, før de igjen  kommer opp på tirsdag. De kan endres gjennom hele prosessen, så ingen kjenner hvor vi vil være tirsdag og hvordan forslagene vil se ut. Men avstemningen om prioritering tillegges stor vekt som en test for hvordan delegatene ser de ulike forslagene. Så stemningen var intens i salen under stemmegivingen og da resultatet ble offentliggjort. I ettertid har det vært mange samtaler og kommentarer på sosiale medier som har vurdert det som skjedde og hva det betyr for veien videre.

Resultatet av avstemningen betyr at det som konferansen prioriterer høyest er å avklare hva som vil skje med pensjonsfondet for de amerikanske prestene og diakonene. Dette har svært begrenset interesse for alle deler av kirken utenfor USA.

Denne prioriteringen har fått mange reaksjoner i sosiale medier. Vår delegat Audun Westad delte følgende i engelsk på Twitter: «Mitt favoritt tema på generalkonferansen er å diskutere pensjonene til en gruppe amerikanere. Det er grunnen til at jeg ble en United Methodist». Det var flere som regerte på samme måte og viser hvor dominert generalkonferansen er av amerikanske delegater og temaer.

Nummer to på prioriteringslisten ble Traditional Plan, det forslaget som vil fastholde og styrke kirkens tradisjonelle syn på menneskelig seksualitet. Til UMNews sa prest Rob Renfroe, president for den uoffisielle pressgruppen Good News, «Vi er svært fornøyd med at Traditional Plan fikk en majoritet av stemmene. Det viser at på tross av forsøkene til biskopene og pressgrupper, står kirken fortsatt fast på en bibelsk forståelse av etikken rundt menneskelig seksualitet».

Biskop Carter, fra Florida uttalte at denne prioriteringen er fortsatt svært tidlig i prosessen, og at alt er i delegatenes hender.
- The Commision on the General Conference” (som Audun Westad ser en del av. Red) var kloke I sin utarbeidelse av en prosess for hvordan vi behandler sakene her. Vi er en kirke som er spredd over fire kontinenter, vi snakker mange ulike språk og vi lever i mange ulike kulturer. Og vi bringer alt dette inn i de komplekse samtalene om LGBTQ identitet, kirkens enhet og vår tolkning av Bibelen. Denne prioriteringen hjelper oss å fokusere vårt arbeid. Jeg synes ikke det er riktig at jeg som biskop kommenterer hvordan delegatene stemmer. Som biskoper har vi vært tydelige på at vi vil tjene delegatene. Jeg respekterer delegatene, kirken har gitt dem myndighet til å gjøre dette viktige arbeidet, sa han.

Prioriteringen ble gjennomført ved at alle fikk gi hvert forslag en høy eller lav prioritering. Noen av forslagene er enkle, mens andre inneholder komplekse pakker med forslag. Alle forslagene endrer deler av Kirkeordningen. Over 820 av de 864 delegatene avga stemmer.

Pensjonsspørsmålene fikk 518 stemmer.

Traditional Plan fikk 459 stemmer.

Deretter kom forslag som skal regulere og gjøre det enklere for menigheter og årskonferanser å forlate kirken med sine eiendommer og midler. De to forslagene fikk henholdsvis 412 og 406 stemmer.

One Church Plan fikk 403 stemmer.

The Simple Plan som vil fjerne alle restriksjoner for LGBTQ personer, fikk 153 stemmer.

The Connectional Conference Plan som vil dele kirken i tre etter teologiske skiller, fikk 102 stemmer.

Før avstemningen fikk delegatene vite at Modified Traditional Plan ville bli behandlet i «Standing Committee on Central Conference Matters. Denne komiteen skal vurdere alle forslag til endring av KO som berører sentralkonferansene.

Neil Alexander sa at hans uoffisielle gruppe Uniting Methodists som støtter One Church Plan, ikke har gitt opp noe.
- Vi er i begynnelsen av en komplisert lovgivende prosess. Vi skal debattere lenge og vurdere mange forslag. Vi vil bringe frem mange forslag som vi mener er samlende og som kan få støtte, sa han.

Prest Edwin Momog fra Sierra Leone, sa at han følte at møtehallen var intenst spent under avstemningen. Han tror flertallet av delegatene er glade for resultatet.
- Gud har en egen måte å gjøre ting på. Han har sans for humor. Når vi er så nervøse, så kommer han til oss på sin egen måte. Det er Guds kirke. Og jeg tror avstemningen gikk slik Gud ønsket, sa han.

Vår egen Audun Westad sa han følte vi er på det samme stedet som sist. En liten majoritet på den konservative siden. Han ble lei seg når han så at forslagene som skal gjøre det enklere å forlate kirken får så stor oppslutning. Det lover ikke godt for vår vilje til å forbli en samlet kirke.

Den tyske delegasjonen ble overrasket over at planene fikk så få stemmer og at spørsmål om penger, eiendom og penger fikk så høy prioritet, ifølge Klaus U. Ruof.

 

Artikkelen er bygd på denne artikkelen på UMNews.

 

 

Lignende artikler
Mens vi nærmer oss den ekstraordinære generalkonferansen i februar 2019, sier biskop Christian Alsted at veien frem som en samlet kirke er å forbli i dialog med hverandre. Les mer
Kirkens biskop og tilsynsprester har sendt ut informasjon til alle menighetene om hva som skjer fremover med mulige vedtak i generalkonferansen og her hjemme. Du kan lese hele dokumentet her. Les mer
Sentralkonferansens råd setter nye datoer for neste sentralkonferanse og utvider tjenestetiden for biskopene. Samtaler med andre europeiske sentralkonferanser har startet. Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone