En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Traditional Plan er klar for behandling i plenum i morgen

Traditional Plan er klar for behandling i plenum i morgen

Skrevet av: News UMNS; Heather Hahn; Kathy L. Gilbert
25.02.2019
Forbehandlingen av forslagene i Traditional Plan ble fullført med endringsforslag og skal opp til endelig debatt og avstemning i morgen.
Traditional Plan er klar for behandling i plenum i morgenDen ekstraordinære generalkonferansen i St Louisa skal avklare kirkens syn på menneskelig seksualitet.

Traditional Plan ble, med noen endringer, godkjent i generalkonferansens «legislative committee». Det er en komite som forbehandler alle forslag til GK som omhandler lovendringer. På grunn av at det kun et spørsmål på dagsorden i denne ekstraordinære generalkonferansen, består komiteen av konferansens plenum. Forslagene vil derfor bli behandlet i dag, i komiteen, og i morgen i plenum for endelig avgjørelse.

Delegatene godkjente også to forslag som tillater menigheter, med noen begrensninger, å forlate kirkesamfunnet med deres eiendom.

De godkjente forslagene vil komme opp for debatt, behandling og avstemning i morgen tirsdag 26. februar.

Traditional Plan ble godkjent for behandling med 461 mot 359 stemmer.

Delegatene godkjente to endringer i planen som tar sikte på å harmonisere forslaget med kirkeordningens konstitusjon. Dette for å forsøke å møte noen av de mange kjennelsene/vurderingene som har gått mot forslaget i det juridiske råd.


Det ble i løpet av debatten stilt spørsmål om forslagets konstitusjonelle problemer var mulig å rette på.

 

Lignende artikler
Mens vi nærmer oss den ekstraordinære generalkonferansen i februar 2019, sier biskop Christian Alsted at veien frem som en samlet kirke er å forbli i dialog med hverandre. Les mer
Nye datoer er satt for general- og sentralkonferansene, og det utsetter innføringen av vedtak fra siste generalkonferanse. Les mer
Lørdag 21. mars samles komiteen for generalkonferansen seg til nettmøte for å diskutere hva som skjer nå når konferansen er utsatt. Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone