En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Traditional Plan er klar for behandling i plenum i morgen

Traditional Plan er klar for behandling i plenum i morgen

Skrevet av: News UMNS; Heather Hahn; Kathy L. Gilbert
25.02.2019
Forbehandlingen av forslagene i Traditional Plan ble fullført med endringsforslag og skal opp til endelig debatt og avstemning i morgen.
Traditional Plan er klar for behandling i plenum i morgenDen ekstraordinære generalkonferansen i St Louisa skal avklare kirkens syn på menneskelig seksualitet.

Traditional Plan ble, med noen endringer, godkjent i generalkonferansens «legislative committee». Det er en komite som forbehandler alle forslag til GK som omhandler lovendringer. På grunn av at det kun et spørsmål på dagsorden i denne ekstraordinære generalkonferansen, består komiteen av konferansens plenum. Forslagene vil derfor bli behandlet i dag, i komiteen, og i morgen i plenum for endelig avgjørelse.

Delegatene godkjente også to forslag som tillater menigheter, med noen begrensninger, å forlate kirkesamfunnet med deres eiendom.

De godkjente forslagene vil komme opp for debatt, behandling og avstemning i morgen tirsdag 26. februar.

Traditional Plan ble godkjent for behandling med 461 mot 359 stemmer.

Delegatene godkjente to endringer i planen som tar sikte på å harmonisere forslaget med kirkeordningens konstitusjon. Dette for å forsøke å møte noen av de mange kjennelsene/vurderingene som har gått mot forslaget i det juridiske råd.


Det ble i løpet av debatten stilt spørsmål om forslagets konstitusjonelle problemer var mulig å rette på.

 

Lignende artikler
Mens vi nærmer oss den ekstraordinære generalkonferansen i februar 2019, sier biskop Christian Alsted at veien frem som en samlet kirke er å forbli i dialog med hverandre. Les mer
Sentralkonferansens råd setter nye datoer for neste sentralkonferanse og utvider tjenestetiden for biskopene. Samtaler med andre europeiske sentralkonferanser har startet. Les mer
Pandemien tvinger oss til å utsette generalkonferansen til 2022. Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone