En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>- Be for at Den Hellige Ånd skal veilede oss

- Be for at Den Hellige Ånd skal veilede oss

26.02.2019
En hilsen fra biskop Christian Alsted før siste dag på generalkonferansen.
- Be for at Den Hellige Ånd skal veilede ossBiskop Christian Alsted sammen med delegatene og biskopene fra vårt område i St Louis.

Tirsdag 26. februar vil den ekstraordinære generalkonferansen behandle forslagene som ble fremmet fra den forberedende komiteen i går. Blant disse var Traditional Plan, forslag rundt det å forlate kirken og forslag som omhandler amerikanske ordinertes pensjoner. Det er også mulig at det kan bli fremmet flere «Minority Reports» (en måte å bringe forslag som ble nedstemt av et flertall i komiteen, frem for plenum Red.). Dette kan for eksempel gjelde One Church Plan.

Debatten er sivilisert og generelt respektfull. Det er likevel åpenbart at det er mye smerte i salen. Vi opplever nok alle smerte, og jeg er sikker på at det er mange av dere i de nordiske og baltiske landene som følger forhandlingene på nett som opplever den samme smerten.

Vi er dypt splittet over hvordan vi skal være Kristi legeme og tjene Kristus sammen med alle mennesker, inkludert LGBTQI-personer, i vår utførelse av Guds misjon i verden.

Vår kristne konferanse vil fortsette i morgen tirsdag. Jeg oppfordrer dere til å be for at Den Hellige Ånd skal veilede oss i våre samtaler og avgjørelser. Og be for at vi etter beste evne skal reflektere den kjærligheten som Kristus har delt med oss.

Christian Alsted

 

Lignende artikler
Mens vi nærmer oss den ekstraordinære generalkonferansen i februar 2019, sier biskop Christian Alsted at veien frem som en samlet kirke er å forbli i dialog med hverandre. Les mer
Kirkens biskop og tilsynsprester har sendt ut informasjon til alle menighetene om hva som skjer fremover med mulige vedtak i generalkonferansen og her hjemme. Du kan lese hele dokumentet her. Les mer
Sentralkonferansens råd setter nye datoer for neste sentralkonferanse og utvider tjenestetiden for biskopene. Samtaler med andre europeiske sentralkonferanser har startet. Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone