En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Etter generalkonferansen

Etter generalkonferansen

27.02.2019
Etter generalkonferansenBiskoper og delegater ber sammen for kirkens enhet under generalkonferansen. Foto av Mike DuBose, UMNS.

Etter generalkonferansen er det mange og sterke følelser. Vi oppfordrer alle til å huske biskop Alsteds oppfordring før vi gikk inn i denne konferansen. La oss vær varsomme med hverandre i både glede og sorg. Tenk deg om før du skriver eller svarer på en post du reagerer sterkt på. Vi er søsken i troen på Kristus, selv om vi ikke er av en mening i alle saker. Det er lett å brenne broer når følelsene er sterke. Det kan være vanskelig å bygge dem opp igjen. Ingen grupper fikk det slik de ønsket i denne konferansen. La oss velsigne hverandre, samtidig som vi fortsetter vår kristne samtale om vår tro og hvordan vi skal oppfylle vår misjon, å forme disipler for Jesus Kristus slik at verden forandres.

Lignende artikler
Mens vi nærmer oss den ekstraordinære generalkonferansen i februar 2019, sier biskop Christian Alsted at veien frem som en samlet kirke er å forbli i dialog med hverandre. Les mer
Kirkens biskop og tilsynsprester har sendt ut informasjon til alle menighetene om hva som skjer fremover med mulige vedtak i generalkonferansen og her hjemme. Du kan lese hele dokumentet her. Les mer
Sentralkonferansens råd setter nye datoer for neste sentralkonferanse og utvider tjenestetiden for biskopene. Samtaler med andre europeiske sentralkonferanser har startet. Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone