En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Kirkene i Norge mot moderne slaveri - sammen og samtidig

Kirkene i Norge mot moderne slaveri - sammen og samtidig

05.03.2019
Nå inviterer vi dere til å være med på Global uke mot moderne slaveri i 2019.
Kirkene i Norge mot moderne slaveri - sammen og samtidigIllustrasjonsbilde. Statue til minne om slaveri på Martinique.

Kjære menigheter!

- «Jobber det virkelig folk i slaveri for meg?» spurte en av konfirmantene fortvilet og ville lære mer om hvordan unngå det. (lokal arrangør av Global uke i Gjerpen og Skien).
- «Korleis kan vi gjere betre val i kvardagen?», spurde dei under kyrkjekaffien. «Eg må orientere meg meir innan dette feltet», sa Sigrid(65) og tok med seg arket om moderne slaveri. (Prest i Haram)
- Etter å ha sett filmen kom folk til meg og sa: «Jeg er redd for å ta testen, fordi den treffer meg på noe ubehagelig» (Ressursperson etter temagudstjeneste i Horten).
- Vi lærte alle mer om temaets aktualitet for migranter i norsk næringsliv, veldig bra og svært viktig! (KIA Stavanger etter seminar om tvangsarbeid)
- God stemning og likevel alvorlig og tankevekkende budskap. Balansering mellom julestemning og brutal informasjon ble gjort på en god måte. («Jul i mørket» -konsert mot moderne slaveri)
Slik lød noen av tilbakemeldingene etter arrangementer knyttet til Global uke i 2018.

Nå inviterer vi dere til å være med på Global uke mot moderne slaveri i 2019. Det er de 22 medlemskirkene i Norges Kristne Råd som står sammen om uka. Menigheter og grupper over hele landet tar slaveri-temaet inn i sine faste arenaer. Kjernetiden er på høsten, spesielt 10. -17. november. Det er også fullt mulig å ta opp moderne slaveri -temaet på andre tider av året.

Millioner av barn, kvinner og menn lever i slavelignende forhold under elendige arbeidsvilkår, uten levelønn, i tvangsekteskap, tvungen prostitusjon, tvungen kriminalitet eller annen grov utnytting.

FN anslår det globale tallet til 40 millioner. ‘Sårbar situasjon’ er fellesnevneren i de overlevendes beretninger: Fattigdom, krig, klimaendringer eller diskriminering tvang dem ut på desperat jakt etter måter å overleve på eller forsørge familien på. De var fremmede og uten nettverk, kjente ikke språket eller sine rettigheter. Noen ble lurt, andre presset. Vi hører om tekstil- eller elektronikkarbeidere i Asia, som ikke har lønn å leve av og risikerer jobben om de protesterer. De lager varene vi kjøper. Utnyttelse skjer også i Norge: Eksperter mener det handler om flere tusen personer. En grunn er at vi nordmenn vil ha billige tjenester og slippe å betale skatt. Det nåtidige slaveriet angår oss alle.

Tallet 40 millioner sier oss kanskje ikke så mye - eller kanskje vi overveldes fordi problemet virker så mye, mye større enn oss selv. Men Gud er enda større! Historien vitner om hvordan mennesker av god vilje – mange ut fra en kristen overbevisning – klarte å få slutt på den transatlantiske slavehandelen for 200 år siden. Kevin Bales, en av ekspertene på vår tids slaveri, er optimistisk. Han sier: «the number is not too big for us!». For kirkene handler det om at vi ikke kan - og ikke vil - overse merket av gull som hvert menneske bærer i seg: Skaperens verdimerke. Når et medmenneske krenkes, krenkes også vi, fordi vi er forbundet med Skaperen og med hverandre.


Å være med på Global uke kan gjøres enkelt! Dere bestemmer ambisjonsnivået. Slik kan det gjøres:

* Be sammen og samtidig: Bruk fellesbønnen eller forbønnstema fra nettsiden. Det er nok til å bli regnet med!

* Få besøk av en ressursperson: Vi skaffer fagpersoner som foredra, ha andakt, eller preke og vi kan dekke kostnader for disse.
Norges Kristne Råd, Rådhusgata 1-3, N-0151 Oslo. Telefon: 23 08 13 00
E-post: post@norkr.no. Web: www.norgeskristnerad.no.

* Bruk materiellet: Gratis materiell til gudstjeneste, opplegg for ungdom og familier, tips om arrangementer, filmer, tekster, fakta- og handlingsark, osv. ligger på www.globaluke.no Her registrerer dere også deres menighet.

* Søk om økonomisk støtte, få idéer og tips ved å kontakte oss på efs@norkr.no, tlf. 23 08 13 25 eller erhard.hermansen@norkr.no . Finn mer på www.globaluke.no

Ta temaet inn i gudstjenester eller andre faste arenaer der ungdom, familier eller voksne møtes.

Lag film- eller seminarkveld, fotoutstilling eller konsert. Og gjør det gjerne samme med nabomenigheten fra et annet kirkesamfunn, og gjerne med interesseorganisasjoner i ditt nærmiljø.

Tenk hvilke muligheter vi har! Kirkene er til stede rundt om i hele Norge. Samtidig er nesten alle del av store, internasjonale nettverk. Når vi får mer kunnskap om problemet og tar i bruk de handlingsmulighetene vi har, kan vi på sikt bidra til at moderne slaveri blir umoderne og til at flere kan leve verdige liv i frihet. De fleste menigheter er allerede involvert i diakonalt arbeid lokalt eller støtter internasjonalt misjons- og utviklingsarbeid. Slik er vi allerede med på å forebygge slaveri, for jo mer bærekraft og robusthet i lokalsamfunn, jo mindre sårbarhet og risiko for utnyttelse.

Bekjempelse av slaveri er enda en grunn for din menighet til å fortsette med diakonalt arbeid.

Da fjorårets arrangører ble spurt om hvorfor de vil bli med også i Global uke 2019, la de særlig vekt på to ting:

- Global uke gir mulighet for å løfte fram eget diakonalt arbeid

 Det er lett å være med.


Det blåser vind i anti-slaveri -seglene nettopp nå: Slaveribekjempelse er tatt inn i FNs bærekraftsmål.

Land som Storbritannia og Australia har vedtatt egne anti-slaverilover. I mars skal Stortinget behandle et forslag om å utrede en norsk slaverilov. Flere organisasjoner arbeider med å bistå ofre i deres kamp for et liv i frihet og likeverd. Mange instanser i Norge og internasjonalt arbeider for et mer bærekraftig og rettferdig arbeids- og næringsliv, kriminalitet avdekkes og utnytterne stilles til ansvar. Men det er mange motkrefter og hindringer. Derfor må alle gode krefter gå sammen.

Global uke er en av flere måte kirkene kan delta i anti-slaveri-kampen på. Mye eller litt – alt teller.

Vi håper dere er med!

Oslo, 4. mars, 2019
Med vennlig hilsen

Medlemsorganisasjonene i Norges Kristne Råd

- sammen og samtidig

 

 

Lignende artikler
Kirke i en ny tid
2019-02-19
Nye tanker om å være kirke i vår tid. Les mer
På rådsmøtet vedtok NKR en uttalelse om global vaksinefordeling som harmonerer godt med Metodistkirkens. Les mer
Metodistkirken stilte seg bak styrets anbefaling om å vente, men ønsker BCC velkommen inn i rådet som fullt medlem. Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone