En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Metodistkirken i Tyskland nekter å etterleve «The Traditionalist Plan»

Metodistkirken i Tyskland nekter å etterleve «The Traditionalist Plan»

12.03.2019
Vedtaket i den ekstraordinære generalkonferansen kan føre til at Metodistkirken i Tyskland blir en autonom kirke.
Metodistkirken i Tyskland nekter å etterleve «The Traditionalist Plan»

I en melding fra eksekutivkomiteen i den tyske sentralkonferansen til alle menigheter sier en enstemmig komite at vedtaket om å iverksette «The Traditionalist Plan» er uakseptabelt for Metodistkirken i Tyskland. De erklærer derfor at Metodistkirken i Tyskland vil nekte å innføre kontrolltiltakene og de innskjerpede straffene for ulydighet som er beskrevet i vedtaket.

Menighetene og årskonferansene oppfordres til å holde rundebordskonferanser om temaet der formålet er å lytte til hverandre før årskonferansene avholdes i 2019.
Biskopen har allerede samlet en gruppe for å arbeide med temaet og er forventet å fremlegge dyptgående forslag til sentralkonferansen i 2020.

 

Her finner du den engelske versjonen av meldingen.


Her er en oversatt versjon av meldingen:

 

Et budskap fra eksekutivkomiteen til alle menighetene i Metodistkirken i Tyskland

 

Og slik jeg før våket over dem for å rykke opp og rive ned, knuse, ødelegge og skade, slik vil jeg nå våke over dem for å bygge og plante, sier Herren.

Jer. 31,28 (bibeltekst for søndag 9. mars i Tyskland)

 

Den ekstraordinære generalforsamlingen i St. Louis vedtok «The Traditionalist Plan». Dette vedtaket opprettholder Kirkeordningens nåværende ordlyd om homofili. Videre krever vedtaket ensrettet etterlevelse med strengere kontroll og straff. Vedtaket krever eksplisitt en erklæring fra konferansene. «Kirchenvorstand» (eksekutivkomiteen i United Methodist Church (UMC) i Tyskland) har studert grundig vedtaket i generalkonferansen og hva den krever av oss.

Vi respekterer demokratiske beslutninger, så kabinettene i vår sentralkonferanse har brukt flere dager på intens gjennomgang av vedtaket og alle dens konsekvenser. Dette har vært ærlige, krevende og emosjonelle dager. Uansett våre egne personlige overbevisninger i dette spørsmålet, har vi kommet til en enstemmig overbevisning om at «the Traditionalist Plan» er uakseptabel for Metodistkirken i Tyskland. Vi vil derfor ikke følge vedtaket om kontroll av mennesker og de innskjerpede straffene.

Våre samtaler viste det smertefulle faktum at hverken i «Kirchenvorstand» eller i UMC på verdensplan, kan vi komme til enighet om hvordan homoseksualitet bør vurderes. Det er delte meninger om dette i vår kirke. Vi må forvente at situasjonen ikke vil endre seg i den nærmeste fremtid. Vi ønsker uansett å forbli én kirke der mennesker med ulike meninger kan leve sammen. Vi vil ikke gi slipp på hverandre og vi ønsker ikke å splittes. Vi vil holde fast i og være der for hverandre. For vi er overbevist om at Jesus vil bruke oss og våre gaver sammen og i fellesskap.

Men vi kan bare forbli én kirke om vi klare å leve sammen og anerkjenne hverandre, selv om vi ikke er enige om viktige spørsmål. Vi ønsker derfor å være en kirke der homofile mennesker kan bli ordinert og bli velsignet i vielser, samtidig som mennesker med tradisjonelle syn kan beholde sine ideer og livsstil. «Kirchenvorstand» har funnet en enighet om dette målet.

Vi ser at det er mange i vår kirke som er skuffet, såret og lider. Vi er klar over at våre bestrebelser for å opprettholde enhet i fremtiden vil kreve mye arbeid og innsats. Denne fremtiden inkluderer det å omskape kirken til et trygt hjem til mennesker med ulike overbevisninger. (For eksempel, kan det finnes menigheter og overordnede strukturer for mennesker med ett teologisk ståsted?) Vi må alle ta på oss et ansvar for å finne verktøy som tar vare på oss alle. Vi oppfordrer deg derfor til å forbli i kirken og bli med i vår søken etter denne fremtiden.

Det er viktig for oss å initiere til samtaler på alle nivå i kirken for å vurdere hvordan vi kan forbli en, men med ulike meninger. Disse samtalene har ikke som mål å overbevise andre deltakere om at din overbevisning er bedre. Snarere er det et mål å finne en måte for kirken å være et hjem for så mange som mulig. Vi lanserer derfor en rundebords samtaleprosess over hele landet som skal starte før årskonferansen 2019. mennesker fra ulike grupper og meninger innen kirken vil bli invitert for å bli en del av arbeidet for å finne en vei inn i fremtiden. Det er viktig at disse samtalene blir holdt både i menighetene og regionalt.

«Kirchenvorstand» har bedt biskopen om å være åndelig leder og organisere prosessen. Biskopen har derfor allerede samlet en gruppe for å gi innhold og fremdrift til prosessen med en gang. Sentralkonferansen i 2020 vil vedta dyptgående endringer for kirken.

Vi kjenner ikke detaljene i denne veien fremover. Vår erfaring fra samtalene i «Kirchenvorstand» gir oss håp om at prosessen kan lykkes. Dette vil også være et godt vitnesbyrd i et samfunn som i økende grad er fragmentert. Vi trenger Guds hjelp, dine bønner og hjelp for å gå denne veien.

Fulda, 9. mars 2019
For «Kirchenvorstand»
Biskop Harald Rückert

 

 

Oversatt av Karl Anders Ellingsen

 

Relaterte dokumenter
Lignende artikler
Mens vi nærmer oss den ekstraordinære generalkonferansen i februar 2019, sier biskop Christian Alsted at veien frem som en samlet kirke er å forbli i dialog med hverandre. Les mer
Kirkens biskop og tilsynsprester har sendt ut informasjon til alle menighetene om hva som skjer fremover med mulige vedtak i generalkonferansen og her hjemme. Du kan lese hele dokumentet her. Les mer
Sentralkonferansens råd setter nye datoer for neste sentralkonferanse og utvider tjenestetiden for biskopene. Samtaler med andre europeiske sentralkonferanser har startet. Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone