En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Hva blir nytt med vedtaket i generalkonferansen?

Hva blir nytt med vedtaket i generalkonferansen?

14.03.2019
Et tema på informasjonssamlingene i Oslo i uken etter, var hvilke konsekvenser vedtakene kan få for oss.
Hva blir nytt med vedtaket i generalkonferansen?Fra søndagens åpningsgudstjeneste på den ekstraordinære generalkonferansen. Biskop Kenneth H. Carter forretter. Foto: Kathleen Barry, UMNS

På den ekstraordinære generalkonferansen i St. Louis i februar ble den såkalte «Traditionalist Plan» vedtatt med 438 mot 384 stemmer. Planen er allerede henvist til juridisk råd for en vurdering av hvorvidt hele eller deler av vedtaket er i samsvar med konstitusjonen i Kirkeordningen. Det samme gjelder den «exit plan», som ble vedtatt. Denne skal gi menigheter og konferanser en mulighet til å forlate kirken med hoveddelen av sin eiendom. Denne vurderingen vil skje i det juridiske råds møte i april. Forslaget til «exit plan» har allerede vært vurdert å være i konflikt med konstitusjonen, da det ikke omfatter en avstemning i årskonferansen. Forslaget «Traditionalist Plan» har allerede vært vurdert to ganger, og selv om det kan komme noen endringer ble det i Centralkirken presentert en del konsekvenser av forslaget som sannsynligvis vil bli stående som en del av Kirkeordningen.

Vedtakene vil settes ut i live i USA fra og med 01.01.2020. For sentralkonferansene rundt i verden, settes vedtakene ut i live først ett år etter den ordinære Generalkonferansen i 2020, samt våre ordinære sentralkonferanser i 2021, det vil si 15. mai 2021. Generalkonferansen 2020 kan gjøre store endringer, og ved sentralkonferansene vil det være mulig å vedta lokale tilpasninger.

Her er det som ble presentert på informasjonsmøtene på formiddagen (for ansatte) og på det åpne møtet som Centralkirken arrangerte. Dette er ikke en komplett liste, men det er det som er mest relevant for oss.

Dette er uendret:
- Alle mennesker har hellig verdi og kan bli medlem av kirken, motta sakramentene og ha tillitsverv.
- De sosiale prinsipper sier at homoseksuell praksis er uforenlig med kristen lære.
- Praktiserende homoseksuelle kan ikke bli ordinert til prest eller diakon, eller bli utnevnt til tjeneste i kirken. Stillinger som ikke krever utnevnelse kan de bli ansatt i.
- Seremonier som feirer (velsigner) homoseksuelle forhold (vielser) kan ikke utføres av våre ordinerte eller finne sted i kirkebygningene.
- Les de relevante paragrafene i Kirkeordningen (Book of Disciplin) her. Her er det ingen endringer.

Det som er nytt er ordningene for hvordan en forholder seg til brudd på Kirkeordningen. Her er det en betydelig innstramning. Nytt er:
En klage mod en prest, som har velsignet eller viet et par av samme kjønn, vil hvis den går til en kirkelig rettssak vil minimum resultere i en straff på ett års suspensjon uten lønn. Om en gjentar et slikt brudd på Kirkeordningen vil en bli fratatt sin ordinasjon og utnevnelse som prest/diakon i Metodistkirken.
- Tjenesteråd vil bli pålagt å redegjøre spesifikt om en kandidat til tjeneste er homofil og om kandidaten vil adlyde Kirkeordningens bestemmelser om dette.
- Om en kandidat/ordinert bor sammen med en person av samme kjønn, er det å regne som at man er en "praktiserende homoseksuell".
- Ved klagesaker mot en ordinert, skal klager inkluderes i prosessen, og man skal gjøre sitt ytterste for at klager er fornøyd ved inngåelse av en minnelig overenskomst (just resolution) mellom biskop og påklagede. Om klager ikke er fornøyd med overenskomsten, har klager rett til å forlange at det skal føres en kirkelig rettsak mot påklagede.
Ved klagesaker som biskopen avviser, fordi han/hun finner at det ikke har grunnlag i kirkens lovgivning, vil ikke klagen og sakspapirene bli makulert som i dag. Papirene skal heretter tillegges påklagedes personalmappe permanent.
Nye medlemmer av tjenesterådet skal overfor biskopen sertifisere at de vil følge kirkeordningen i sitt arbeid, og biskopen skal overfor årskonferansens sekretær dokumentere at dette har skjedd.

I sin gjennomgang tok biskop Alsted forbehold for at det kan være feil i denne oversikten. Vi må uansett også avvente det Juridisk Råds vurdering og kjennelse, før vi endelig kan slå fast hva som vil være gjeldene.

Lojalitetsløfter
I tillegg til dette er det vedtatt en rekke krav til at personer og organer i kirken skal avgi lojalitetsløfter til kirkens syn på homofili. Disse delene av forslaget er allerede kjent i strid med konstitusjonen i Kirkeordningen av det juridiske råd. Rådsmøtet i april vil vise om de opprettholder denne avvisningen. Men her er de viktigste delene av disse vedtakene:
- Alle årskonferanser må vedta en lojalitetserklæring til Kirkeordningen. Om dette ikke skjer vil årskonferansen og menighetene bli nektet å bruke logoen «korset og flammen» og bedt om å forlate UMC.
- Alle biskoper vil måtte signere på en lojalitetserklæring.
- Alle ordinerte (prester og diakoner) vil måtte signere en lojalitetserklæring.

Reaksjonene på vedtakene er svært ulike. Noen mottar endringene med tilfredshet, og andre synes dette går altfor langt. For mange av de som ønsket en mer lokal vurdering av dette gjennom «The One Church Plan», er dette innstramninger som er vanskelig å godta. Det er ingen tvil om at dette vil bli et tema i de fleste menighetene og på årskonferansen til sommeren.

 

 

Lignende artikler
Mens vi nærmer oss den ekstraordinære generalkonferansen i februar 2019, sier biskop Christian Alsted at veien frem som en samlet kirke er å forbli i dialog med hverandre. Les mer
Kirkens biskop og tilsynsprester har sendt ut informasjon til alle menighetene om hva som skjer fremover med mulige vedtak i generalkonferansen og her hjemme. Du kan lese hele dokumentet her. Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone