En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Nytt forslag til årskonferansen

Nytt forslag til årskonferansen

02.04.2019
Fra gruppen "Ortodokse Metodister" på Facebook har det kommet et forslag med tre deler til årskonferansen.
Nytt forslag til årskonferansenNettverkssamling for Ortodokse Metodister på Hvittingfoss i mars 2019.

 

Denne gruppen med konservative metodister har vært synlig på Facebook i omtrent ett år nå, og ble åpnet for fullt innsyn for alle i mars 2019. Gruppen er åpen for at metodister med et annet syn enn dem selv skal få medlemsskap i gruppen. Gruppen har i dag 73 medlemmer og inviterte i mars til nettverkssamling på Hvittingfoss. Her var det samtaler om kirkens fremtid i lys av vedtakene på generalkonferansen og det forslaget som er sendt til årskonferansen med 88 underskrifter om en åpning for full innkludering av LGBTQI+ i kirken. Disse samtalene munnet ut i dette forslaget som er oversendt årskonferansen med 15 underskrifter.

Her er forslaget gjengitt i sin helhet:

 

Forslag til Årskonferansen 2019

Bakgrunn: Kirken tilhører Gud og er Hans redskap for at Hans vilje kan skje og Hans rike kan vokse fram. Gjennom sosial rettferdighet, personlig frelse og helliggjørende disippelskap redder han verden tilbake til seg selv og forvandler den slik at Hans herlighet, godhet og hellighet blir synlig og mulig å ta imot. På denne måten er alle mennesker både skapt av Gud og innbudt til et nytt liv i og hos Ham, et liv som leder ut av synd og nedbrutthet og inn i hellighet og kjærlighet.

Vi er takknemlige for at Metodistkirkens generalkonferanse gjennom de siste 40 år har valgt å stå på bibelens grunn og på en demokratisk måte har valgt å stå for den historiske forståelsen av menneskelig seksualitet, ordinasjon og ekteskap. Vi sørger over hvor polarisert og politisk klimaet i kirken har blitt, men tror at Gud kan virke selv i en mangelfull prosess og gjennom ufullkomne mennesker. Vi sørger også over den falske historiefortellingen som har oppstått som hevder at UMC i dag ikke elsker alle mennesker, eller ikke ønsker alle mennesker velkommen. Det er en forståelse som vi tar sterkt avstand fra. Alle mennesker er elsket av Gud selv om ikke alle handlinger er det.


Forslag 1:

Årskonferansen i Norge erklærer at den forholder seg lojalt til Generalkonferansens beslutning. Uttalelsen bør inkludere en sorg over kirkens situasjon og det nåværende harde samtaleklimaet, og en tydelig markering av at Gud bruker mangelfulle strukturer og ufullkomne mennesker til å ta beslutninger etter Hans gode vilje, og at det har skjedd i dette tilfellet.

Begrunnelse forslag 1: Vi vil fortsette å tjene Gud og mennesker gjennom Metodistkirken (UMC) og ønsker ikke å starte en ny kirke. Vi tror ikke Gud vil ha en enda større splittelse innen sin kirke, og ser Jesu bønn i Johannes 17 som grunnleggende for hvor viktig enheten er, en enhet som skal speile Treenighetens enhet.

Forslag 2:

Korrekt instans (ÅK eller sentralkonferansen) skal tilby mennesker og menigheter som ikke vil følge vedtaket i Generalkonferansen, og som opplever det nødvendig å forlate UMC, generøse og kjærlighetsfulle muligheter til å gjøre det. Hovedstyret utreder denne saken og avlegger en rapport til ÅK 2020.

Begrunnelse forslag 2: Vi ser at mange i vår årskonferanse og i våre naboland har en annen forståelse og syn på menneskelig seksualitet, Generalkonferansens avgjørelse, og hva det innebærer å være kirke, og ønsker å finne en vei videre til en ny type kirke eller sammenheng. Gjennom andre forslag til ÅK mener vi at det er tydelig at dette skal bli en slags «One Church»-løsning, dvs. en sammenheng/kirke der hver menighet står fri til å foreta likekjønnede vigsler eller ikke, og kirken kan ordinere homofilt samlevende til tjeneste i kirken. Dette betyr at man må forlate UMC og søke til andre sammenhenger. Vi sørger over dette og ønsker det ikke, men ønsker å gi de som ønsker det mulighet til å gjøre det.

Forslag 3:

Årskonferansen 2019 nedsetter et utvalg som utreder behovet for å skape Metodistiske (UMC) årskonferanser og sentralkonferanser i det norske nærområdet for de mennesker og menigheter som ønsker det, dersom den norske UMC ÅK velger å forlate UMC. Dette utvalget skal på en åpen og transparent måte utarbeide muligheter for menigheter og mennesker til å fortsette å tilhøre UMC, inklusivt over geografiske grenser. De skal avlegge
en rapport til ÅK 2020. Så langt som mulig skal utvalgets arbeid og kommunikasjon skje elektronisk, men vi ønsker at midler og mulighet skal være til stede for minst 3 personlige møter per år. Kostnader dekkes av felleskassen.

Begrunnelse forslag 3: Vi vil også at de mennesker og menigheter som fortsatt ønsker å være lojale og tilknyttet UMC blir møtt med samme generøse og kjærlighetsfulle mulighet om den norske årskonferansen skulle velge å forlate UMC fullt ut.


Underskrifter:
Andreas Kjernald
Harald Olsen
Inger Aa. Olsen
John H. Myrvold
Ove Braaten
Henning Poulsen
Ambjørn Olsen
Tore Markmanrud
Vidar Lindsholm
Åse Myrvold
Øyvind Aske
Ray Svanberg
Kjell R. Pedersen
Per Bradley
Einar Drange

 

Lignende artikler
Veien videre
2021-03-18
Et budskap fra kirkens biskop og tilsynsprester. Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone