En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Kle dere i kjærlighet, som er båndet som binder sammen og gjør fullkommen

Kle dere i kjærlighet, som er båndet som binder sammen og gjør fullkommen

04.04.2019
Sentralkonferansens Råd har sendt en uttalelse til kirken i de nordiske og baltiske land.
Kle dere i kjærlighet, som er båndet som binder sammen og gjør fullkommen

Sentralkonferansens Råd var samlet i København 29-30. mars. Rådet har sendt en uttalelse til kirken i de nordiske og baltiske land.

Du kan lese hele uttalelsen på engelsk her: Statement areagroup 2019

I uttalelsen, som begynner med Pauls ord til Kolosserne, Kle dere i kjærlighet, som er båndet som binder sammen og gjør fullkommen, beskriver Rådet hvordan de har vært sammen for å snakke om og vurdere konsekvensene av de vedtakene som ble tatt på den ekstraordinære generalkonferansen i februar og sammen finne en vei inn i fremtiden.

Det Nordiske og Baltiske biskopsområdet er et meget mangfoldig og variert område på flere måter. Dette gjelder også forståelsen av menneskelig seksualitet og hvordan kirken kan være i tjeneste med alle mennesker. Til tross for forskjeller og mangfold har områdets kirker klart å være kirke sammen i mer enn 100 år. I brevet skriver rådet at "Vi har bygget relasjoner og vennskap, vi har delt og tjent hverandre, vi har støttet hverandre, og vi har tilbedt og bedt sammen."

Metodistkirkens enhet har vært under press i en tid. Selv om den nylige generalkonferansen bestemte seg for å støtte the Traditional Plan, så var det ikke en beslutning som fikk et stort flertall. Mange hadde håpet at en egen konferanse om menet ville skape større enhet i kirken, men resultatet har vært at kirken er delt og polarisert som aldri før.

Reaksjonene etter generalkonferansen over hele verden har vist at det vil være svært vanskelig for oss å forbli sammen som en kirke. Reaksjoner og uttalelser i Norden og Baltikum peker i samme retning.

I lys av den nåværende situasjonen, hvor vi nærmer oss med raske skritt generalkonferansen 2020 og sentralkonferansene i 2021, har sentralkonferansens råd besluttet å være proaktiv ved å invitere til en rundebordssamtale. Samtalen vil samle opinionsledere og ledere fra alle årskonferanser i biskopsområdet. Hensikten er å utforske grunnlaget for en fremtidig Metodistkirke i Norden og Baltikum, med så stor grad av enhet og misjonal kraft som mulig.

Selv om det foregår ulike prosesser i årskonferansene og i den globale kirken, vil det ønskede resultatet av rundebordssamtalen være enighet om et forslag til en fremtidig kirke i Norden og Baltikum. Forslag skal sendes til sentralkonferansen tidlig på høsten 2020, slik at sentralkonferansens råd kan anbefale det til sentralkonferansen 2021.

Rundebordssamtalen skal består av tre personer fra Danmark, en fra Latvia, en fra Litauen, 3 fra Estland, 2-3 fra Finland og 8-9 fra Norge. Det vil være årskonferansenes ansvar å sørge for at gruppene fra sitt land representerer de ulike teologiske posisjoner som er representert i deres konferanse, og at deltakerne ut over det er så bredt sammensatt som mulig. Biskop Christian Alsted vil lede rundebordssamtalen, og Kirsten Hastrup vil fungere som sekretær.

Rådet ønsker å minne alle på at vi i denne perioden med dype uenigheter risikerer å ødelegge relasjoner, relasjoner som det vil være vanskelig å gjenopprette. Rådet ønsker å oppmuntre alle til å vise omsorg og ta vare på hverandre. "Det er nå en tid for bønn, fellesskap og samtale, og vi ber alle om å tenke nøye før de kommenterer og oppdaterer på sosiale medier. La være å si noe som kan oppfattes som støtende eller polariserende. Kristus har kalt oss til å elske hverandre og å dele Hans kjærlighet med alle mennesker. "

Metodistkirken grunnlegger, John Wesley, opprettet tre enkle regler for mange år siden, kjent som "De Alminnelige Regler", og de er høyst relevante i kirkens nåværende situasjon. Reglene er "Ikke gjør ondt", "Gjør det gode" og til slutt "Bli i Guds kjærlighet ved å benytte deg av nådemidlene".

"Vi vil fortsette å tilbe, be, dele nattverd og være i samtale med hverandre. Dette er måten vi kler oss i kjærlighet, som er båndet som binder sammen og gjør fullkommen.»

Uttalelsen ble enstemmig vedtatt 29. mars i København av areagruppen for Norden og baltikum som del av sentralkonferansens råd.

 

Relaterte dokumenter
Lignende artikler
Veien videre
2021-03-18
Et budskap fra kirkens biskop og tilsynsprester. Les mer
Sentralkonferansens råd setter nye datoer for neste sentralkonferanse og utvider tjenestetiden for biskopene. Samtaler med andre europeiske sentralkonferanser har startet. Les mer
Pandemien tvinger oss til å utsette generalkonferansen til 2022. Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone