En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>1 million til Zimbabwe!

1 million til Zimbabwe!

30.04.2019
Gjennom en strøm av gaver og stor innsats på misjonskontoret, er 1 million kroner sendt til nødhjelp og gjenoppbygning i Zimbabwe.
1 million til Zimbabwe!Stor begeistring for giverviljen til norske metodister på misjonskontoret. Fra venstre: Bistandskonsulent Anne Ng Forster, misjonssekretær Øyvind Aske og økonomileder Ragnar Falch.

 

Naturkatastrofen som rammet våre venner i Zimbabwe i mars, utløste en imponerende strøm av gaver til våre venner. Værst rammet er området øst i landet, med misjonsstasjonen Mutambara, Mutare by og området rundt. Regnet, flommene og jordrasene tok mange menneskeliv og ødela infrastruktur, matjord og bygninger.
En oppfordring til å gi midler til nødhjelpsarbeidet som Metodistkirken i Zimbabwe utfører, fikk en imponerende respons. Økonomileder Ragnar Falch, forteller til Brobyggeren at det per i dag er samlet inn kroner 260.458. Det er allerede sendt 20.000 US dollar for en god stund siden. Det er et fantastisk høyt beløp og vil gi stor hjelp til de som er rammet.

Aksjonen

Misjonssekretær Øyvind Aske forteller:
- Det var et sjokk å høre om de store ødeleggelsene som rammet Mosabik, Malawi og Zimbabwe midt i mars. Omfanget gikk opp for oss etter hvert som vi fikk nyhetene i dagene etterpå. Dette er beskrevet som den værste stormen som har rammet det sørlige Afrika. Det forteller om et enormt omfang.
Etter hvert fikk vi høre hvordan dette rammet våre partnere i Zimbabwe. Gjennom UMNews kunne vi lese om enorme ødeleggelser rundt misjonsstasjonen Mutambara. Et sted og en befolkning vi har støttet gjennom svært mange år. Infrastruktur som broer og veier var ødelagt og Mutambara var helt isolert. Sykehuset hadde mange pasienter og trengte desperat nye forsyninger. Mange hjem, skoler, andre bygninger og åkerland var ødelagt og skadet. Husdyr kom på avveie og mange døde. Det var mange som stod igjen uten et livsgrunnlag.
Vi hadde hele tiden kontakt med våre partnere i Zimbabwe, både Chabadza staben og de på Mutambara misjonsstasjon. De bekreftet omfanget av katastrofen og hvor heldige vi var som ikke fikk tap av våre medarbeidere i stormen.
Ideen om en innsamling kom raskt på hovedkontoret. Erfaringene fra jordraset i Sierra Leone viste hvor viktig det er å få inn midler raskt, og hvor mye hjelp det kan utløse lokalt.
- Vi kjente en begeistring for å dra igang aksjonen. Vi tok kontakt med biskopen i Zimbabwe og vår egen biskop for å få tillatelse til å sette igang. Oppfordringen gikk ut til alle menigheter og metodister om å gi en håndsrekning.
Vi følte vi var litt dristige når vi satte vårt første mål til 10.000$. Dagene gikk og vi forstod raskt at det ville gå svært bra. I dag har det kommet inn over 260.000 kroner. Det har vært flere store enkeltgaver, men det er de mange mellomstore og små gavene som tilsammen har gitt et så stort beløp.
Vi er svært fornøyd med dette. UMCOR ga tilsammen 30.000$ til de tre landene. Vi har samlet inn mer til Zimbabwe alene. Det viser at norske metodister har et stort hjerte for våre trossøsken og medmennesker i nød. Dette er et stort vitnesbyrd om Guds kjærlighet, avslutter Øyvind Aske.

Med staten på laget

Men det er ikke bare norske metodister som bidrar inn i dette arbeidet. I dagene etter katastrofen rettet misjonskontoret en stor innsats for å forsøke å få til et samarbeid med norske myndigheter.

Bistandskonsulent Anne Ng Forster forteller at de tok kontakt med Utenriksdepartementet i håp om å få ekstra midler derfra. Det fikk de avslag på. De spurte også Kirkens Nødhjelp om midler, men fikk avslag også der.

- Etter samtaler med vår paraplyorganisasjon Digni, åpnet det seg en mulighet til å søke om ekstrabevilgninger i vårt ordinære bistandsprogram "Partenship in Development", Chabadza i Zimbabwe. Våre partnere reiste ut til Chimanimani-provinsen for å kartlegge behov og muligheter for hjelpe. I samarbeid med landsbyene, ble det utarbeidet to søknader. I landsbyen Ndieme søker de om hjelp til å gjenoppbygge barneskolen og latrine som ble ødelagt i stormen. I landsbyen Mutsvangwa søker de om å gjenoppbygge lærerboliger og latriner som ble ødelagt. Det er et krav fra myndighetene om at det skal være boliger for lærerne ved lokale skoler. Dette for å sikre kvalifiserte lærere i rurale områder. Disse prosjektene samsvarer med de lokale myndighetenes prioriteringer for gjenoppbyggingen. Barn er spesielt utsatte i slike katastrofer. Mange har mistet familiemedlemmer, venner og lærere. Skolene er stengt, og det er kjempeviktig at disse kommer tilbake i en så normal skolehverdag som mulig, så fort som mulig.
Våre partnere har gjort en stor innsats for å få disse søknadene på plass på kort tid, sier Anne.

Totalt utløser søknadene omtrent 780.000 kroner. Egenandelen vår hentes fra de innsamlede midlene. Dermed vil vår aksjon utløse omtrent 1 million kroner i ekstra hjelp til Zimbabwe.

- Våre partnere i Zimbabwe er så imponert over det engasjementet og gavmildheten som norske metodister viser. Dette vil gi håp og et nytt livsgrunnlag for mange mennesker, avslutter Anne Ng Forster.

 

 

 

Lignende artikler
Den årlige samlingen for partnerne i vårt landsbyutviklingsprogram "Partnership in Development" er i gang her i Norge. Les mer
Skoleprosjekt finansiert av menigheten vår i Sandnes og bistandsmidler vekker oppsikt internasjonalt. Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone