En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Fra kabinettet om situasjonen i Metodistkirken

Fra kabinettet om situasjonen i Metodistkirken

30.04.2019
Fra kabinettet om situasjonen i Metodistkirken

Denne meldingen ble lagt ut i en kommentar på Facebooksiden til kirken i dag:

 

I tiden etter Generalkonferansen 2019 har samtalen omkring konsekvenser og mulige utfall av konferansens beslutninger vært omfattende. Som Kabinett følger vi utviklingen tett og er bevisst de ulike synspunktene. I Menighetskonferanser og andre menighetsbesøk har vi både gitt informasjon om situasjonen og invitert til tilbakemeldinger. Nå har også Juridisk Råd sagt sitt om vedtakene som ble gjort på Generalkonferansen. Rådet har som forventet bekreftet sine tidligere avgjørelser. Det nye er at en paragraf som gir mulighet for at en menighet kan forlate kirken, etter endringer på Generalkonferansen, er kommet i overensstemmelse med konstitusjonen. Dette krever dog både en beslutning i menigheten og en 2/3 majoritetsbeslutning i Årskonferansen.

Det er åpenbart for alle at Metodistkirken (The United Methodist Church) vil gjennomgå store endringer de nærmeste årene. Nå er det tre scenarier som synes mest aktuelle: For det første at kirkens ledere og representanter for de ulike fraksjonene blir enige om en fredelig «deling» av Metodistkirken. Dette er en løsning som ikke er så langt unna den såkalte Connectional Plan som forelå til Generalkonferansen. I disse dager pågår det intense samtaler for å få til en slik løsning, som best kan karakteriseres som en «føderasjonsplan». For det andre kan det hende at de som ønsker å åpne kirken for to syn forblir i kirken og fortsetter å kjempe for endringer. Mange opplever at dette er sitt foretrukne alternativ og vil ganske enkelt ikke oppgi The United Methodist Church. Dette kan føre til at tradisjonalister i stedet forlater kirken. For det tredje kan det hende at årskonferanser og menigheter begynner å forlate kirken og at vi dermed får en sakte oppsmuldring av kirken.

Ingen av oss vet i dag hvordan situasjonen er om ett eller fem år. At alle som ønsker det vil kunne forbli metodister, er ganske åpenbart, om enn ikke nødvendigvis i The United Methodist Church. I det kommende 1½ år vil det foregå rundebordsamtaler i hele biskopsområdet med henblikk på å oppnå en så høy grad av enhet og så stor misjonal virkning som mulig. Ønsket er at rundebordsamtalene skal munne ut i et konsensusforslag, som kan vedtas i vår Sentralkonferanse i 2021. Hovedstyret har fått i oppgave å utpeke de åtte norske deltakerne i rundebordsamtalen.

På Årskonferansen i juni skal vi ta en foreløpig stilling til veien videre. Vi vil understreke at ingenting trer i kraft før 15. mai 2021 og at vi derfor ikke skal treffe noen endelige beslutninger i år. Det vi skal gjøre er å fatte vedtak som kan hjelpe kirken i Norge til å navigere i dette landskapet. Alle erkjenner at situasjonen vi er i, er krevende. Derfor må vi gi hverandre rom og holde ulike veier videre åpne. Vi håper og tror det vil være mulig å få et solid flertall for en vei videre for kirken.

Christian Alsted, Ingull Grefslie og Knut Refsdal

Lignende artikler
Mens vi nærmer oss den ekstraordinære generalkonferansen i februar 2019, sier biskop Christian Alsted at veien frem som en samlet kirke er å forbli i dialog med hverandre. Les mer
Et av våre mest sentrale styringsdokument er "Metodistkirken mot 2030". Les mer
Veien videre
2021-03-18
Et budskap fra kirkens biskop og tilsynsprester. Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone