En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Nye måter å være kirke på

Nye måter å være kirke på

16.05.2019
Med "Kirke uten vegger" som tema for årets Sommerfest, vil tilsynsprest Knut Refsdal ha et seminar om nye måter å være kirke på.
Nye måter å være kirke påSeminarene er viktige på Sommerfesten. Her er biskop Alsted engasjert med på et tidligere seminar.

Med "Kirke uten vegger" som tema for årets Sommerfest må ett av seminarene handle om kirke og hvordan vi kan være kirke i vår tid. Knut Refsdal skal ha et slikt seminar. Knut er tilsynsprest i Metodistkirken og har tidligere vært generalsekretær i Norges Kristne Råd. Knut kjenner dermed mange forskjellige kirker godt. Vi har tatt en prat med ham.

- Seminaret du skal ha på Sommerfesten har fått tittelen "Nye måter å være kirke på". Hva handler dette om?

- Inspirasjonen til denne tittelen og innholdet kommer fra det engelske konseptet "Fresh Expressions" der blant andre Metodistkirken og Den Anglikanske Kirke i mange år har arbeidet for å etablere nye typer trosfellesskap. Som et resultat av dette har det vokst fram mange nye typer trosfellesskap som har til hensikt å være kirke for, sammen med og midt blant mennesker på måter som oppleves relevante for mennesker som ikke har noen bakgrunn i en kirke.

- Hva slags konkrete uttrykk ser vi for dette?

- Det finnes nærmest et uendelig antall ulike fellesskap:

nettverkskirker, søkerkirker, cafékirker, klosterpregede kirkefellesskap, surferkirke, ungdomsmenigheter og barnemenigheter, for å nevne noen.

Nye måter å være kirke på

- Hva vil skje på seminaret?

- På seminaret vil jeg presentere noen sterke samfunnstrender som definitivt innvirker på kirkene, men som vi kanskje ikke helt har fattet rekkevidden av. Dette er store endringer i det norske samfunnet som krever at kirkene kommuniserer på andre måter enn før. Dette påvirker nemlig verdier og holdninger.

 

- Dette kan virke litt krevende for kirkene og deres ledere å følge med på?

- Ja, det er mulig, men vi har ikke noe valg. Jeg synes dette sitatet er godt: "Når forandringens vinder blåser over landskapet, gjør mennesker to ting: Noen går i hi, mens andre går ut for å bygge vindmøller!" Evnen til å takle forandringer og møte nye tider slik at evangeliet kan gjøres relevant, ligger i det å finne balansen mellom når man skal gå i hi og når man skal bygge vindmøller. Jeg tror at nettopp kirken har evnen til å ta vare på denne balansen: Kirken skal være et trygt sted, et sted for tilhørighet i en verden i stadig forandring. Kirken er bærer av noe solid, noe trygt, noe som mennesker har funnet mening i i mer enn 2000 år. Samtidig skal kirken også være et sted som tolker tiden vi lever i slik at vi, som Paulus, vet hvilken tid det nå er og klarer å formidle evangeliet på en troverdig, relevant og aktuell måte for mennesker i dag.

 

Seminaret vil gå fredag og lørdag. Du kan komme begge dagene eller bare en av dem, det er helt opp til deg. Velkommen til seminar på Sommerfesten!

Lignende artikler
Kirke i en ny tid
2019-02-19
Nye tanker om å være kirke i vår tid. Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone