En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Ikke hjelp undertrykkerne!

Ikke hjelp undertrykkerne!

Skrevet av: Karl Anders Ellingsen
09.04.2013
Metodistkirken deltok i dag i en demonstrasjon utenfor stortinget mot eksport av krigsmateriell til diktaturet og undertrykkende regimer.
Ikke hjelp undertrykkerne!Berit Westad og Øyvind Helliesen representerte Metodistkirken på demonstrasjonen.

- Det er viktig å vise at vi som kirke reagerer på dette og ønsker å stanse slik eksport, sier Ikke hjelp undertrykkerne! tilsynsmann Øyvind Helliesen til Brobyggeren. Han representerte Metodistkirken sammen med Hovedstyrets leder Berit Westad på demonstrasjonen.

Samtidig som stortingsrepresentantene samlet seg inne på stortinget for å diskutere norsk våpeneksport, samlet store deler av norsk frivillighet seg utenfor for å protestere mot dagens praksis.

Det var en bred alianse som stilte seg foran stortinget i punktmarkeringen. Ikke hjelp undertrykkerne!Kirkeledere i demonstrasjon. Generalsekretær Berit Hagen Agøy i Mellomkirkelig råd, en katolsk representant og biskop Eidsvik i Den katolske kirke, tilsynsmann Øyvind Helliesen og Hovedstyreleder Berit Westad. Her var representanter fra flere av organisasjonene som har underskrevet oppropet. Blant underskriverne er alle de ungdomspolitiske organisasjonene, Norges Kristne Råd, Amnesty International, Kirkens Nødhjelp, Digni, Press, Changemaker, Den norske kirke, Norges Fredslag, Caritas Norge - og Metodistkirken i Norge.

 

Her er appellen som ble holdt utenfor stortinget:

 

Appell til Stortinget om eksportkontroll av militært utstyr

Opplest på Eidsvolls plass 9. april 2013

Vi, ledere og representanter for humanitære, menneskerettighets- og fredsorganisasjoner, er samlet i dag for å gi en tydelig beskjed til våre folkevalgte. Beskjeden er denne: Eksport av norsk militært utstyr er deres ansvar. I dag eksporteres det militært utstyr fra Norge og av norskeide bedrifter i utlandet til land som aktivt motarbeider menneskerettighetene gjennom sin praksis. Disse landene begrenser grunnleggende friheter og rettigheter for sine innbyggere. Politiske aktivister, journalister, religionskritikere, nettaktivister og andre som ønsker å kritisere eller forandre sine politiske systemer, må være svært forsiktige med hvordan de uttaler seg for å unngå arrestasjon, tortur, eller i verste fall dødsstraff.

I 2011 solgte Norge militærutstyr til blant annet Saudi-Arabia, Qatar, Ikke hjelp undertrykkerne!Øyvind Helliesen legger ned en symbolsk rose for offrene for norsk våpeneksport. Oman, Kuwait og De forente arabiske emirater. Dette er land som har begått mange og grove brudd på menneskerettighetene i en årrekke. Tusenvis av mennesker sitter fengslet – og mange tortureres – for å kreve grunnleggende friheter. Saudi-Arabia, De forente arabiske emirater og Qatar sendte i 2011 soldater til Bahrain for å slå brutalt ned på fredelige demonstranter som krevde demokrati. Faren for at det norske militærutstyret brukes og har blitt brukt til undertrykking er dermed reell.

Ved å eksportere militært utstyr til disse landene, tjener Norge penger på å styrke regimenes muligheter til å begå overgrep og grove menneskerettighetsbrudd. Det er Stortingets ansvar å stanse denne eksporten. Ikke hjelp undertrykkerne.
 

 

 

Lignende artikler
Øyvind Helliesen ble valgt inn i styringsgruppen til World Methodist Council i Houston denne uken. Les mer
På generalkonferansen ble flere norske metodister valgt og gjenvalgt til viktige verv i den verdensvide Metodistkirken. Les mer
Mandag 16. mai ble Øyvind Helliesen den første europeiske metodist i det juridiske råd. Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone