En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Hovedkontoret flytter

Hovedkontoret flytter

07.06.2019
Hovedkontoret flytterMetodistkirkens hovedkontor er i dag lokalisert hos Stiftelsen Betanien i Oslo.

 

Hovedstyreleder Audun Westad kan i dag fortelle at Metodistkirkens Hovedkontor vil flytte fra Betanien i Oslo, til St. Olavsgate 28. Det er tre etasjer over Centralkirken menighet i Oslo.
For de som husker sin metodisthistorie, var dette adressen der hovedkontoret var lokalisert frem til nittitallet. Nå flytter de tilbake til samme etasje og nesten de samme lokalene som sist. Forskjellen er at bygget har gjennomgått omfattende renovering og fremstår i dag som moderne og representativt.
Flyttingen vil foregå i siste kvartal av 2019.

Westad sier at flyttingen er en prosess som går tilbake til Per-Endre Bjørnevik sin ledertid. Det har i lang tid vært klart at vi har vært i behov av nye lokaler. Vi har også behov for å redusere utgiftene, og her må også sentraladministrasjonen bidra, sier Westad som anslår at besparelsene ved flyttingen vil tilsvare omtrent 100.000 kroner årlig.
Westad vil gi honnør til de ansatte på hovedkontoret, som han har opplevd som konstruktive deltakere i prosessen. Særlig takker han assisterende daglig leder Ragnar Falch for hans administrative ledelse av prosessen.

Både de ansatte på hovedkontoret, de ansatte i Centralkirken og hovedstyret er glade for at hovedkontoret igjen blir samlokalisert med menigheten vår sentralt i Oslo.

Til Brobyggeren sier prest Maria Pedersen-Mong:
- Jeg syns det er veldig hyggelig at hovedkontoret flytter tilbake til St.Olavsgate. Praktisk for dem som allerede i løpet av de siste årene har brukt lokalene våre en del, og gøy for oss med muligheten for enda større fellesskap.

Hovedstyret og de ansatte på hovedkontoret håper det blir mulig å skape et metodistsenter som vil være inviterende og oppleves som «vårt sted» for alle metodister.
Lokalene til Centralkirken er allerede mye brukt som møtelokaler for sentrale råd og styrer i kirken.

Møtelokalene i Centralkirken skal nå renoveres av gårdeier og kirken sentralt har en avtale med et rimelig hotell som ligger vegg i vegg med kirken.

Westad sier at han ser frem til å ha kontor- og møtelokaler så tett til Nasjonalteateret stasjon. Det vil gjøre det enkelt for alle å reise miljøvennlig til sentrale møter i kirken.
- Vi gleder oss til å ta fatt i mulighetene som nå åpner seg for å skape et møtested for både tillitsvalgte, ansatte og vanlige metodister i St. Olavsgate, avslutter Westad.

 

Lignende artikler
Nyttårshilsen 2019
2018-12-31
Hovedstyre- og landslekleder Audun Westad har en nyttårshilsen til alle metodister i Norge. Les mer
- Godt nytt år!
2020-12-30

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone