En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Felles forslag med retning for full inkludering

Felles forslag med retning for full inkludering

22.06.2019
Forslagsstillere har nå presentert et omforent forslag i spørsmålet om menneskelig seksualitet.
Felles forslag med retning for full inkluderingSalen gleder seg over pusterommet som innledet dagen før forhandlingene startet.

Det lå tre forslag og to endringsforslag på bordet etter forhandlingene i går. Etter møter i natt, har det lykkes med å komme frem til et forslag som alle, med unntak av Andreas Kjernald har stilt seg bak. Roar Fotland uttrykte at det var en utfordrende oppgave.

 

Her er forslaget i sin helhet:

 


Forslag til Årskonferansen 2019

Metodistkirken i Norge opplever uro, stor uenighet og fare for splittelse etter Generalkonferansen vedtak om å si nei til ekteskap og ordinasjon av lesbiske og homofile.

Vi erkjenner at det er mange i Norge som har et annet standpunkt enn det Generalkonferansen vedtok og at det derfor går mot en kirke i Norge som inkluderer begge syn. Samtidig er det et klart mindretall som ønsker å holde fast ved kirkens tradisjonelle syn. Før vi fatter formelle vedtak bør vi utrede mulighetene for å leve sammen i respekt og uenighet.

Utvalget skal i sitt arbeid holde seg orientert om lignende prosesser innenfor The United Methodist Church i vårt eget biskopsområde, Europa og USA.

Det er et sterk ønske om å holde kirken samlet og finne veier eller modeller for fortsatt å være én kirke. Vi vil derfor foreslå følgende:

1.    Det nedsettes et utvalg på seks personer, tre ordinerte og tre lekfolk pluss tilsynspresten for østre distrikt. Utvalget legger frem en innstilling til Årskonferansen 2020.
2.    Utvalget skal avspeile ulike syn, oppnevnes av kabinettet og ledes av tilsynspresten for østre distrikt.
3.    Samtalene foregår i fortrolighet men med åpne kanaler til resten av kirken

Utvalget skal svare på følgende spørsmål:
A.    Hva skal til for at Metodistkirken i Norge skal kunne leve med et fullt ut inkluderende syn på menneskelig seksualitet.
B.    Hva er konsekvensene av de valg Årskonferansen inviteres til å gjøre, i forhold til kirkeordning, økonomi, administrasjon og internasjonal tilknytning.

Felles komite

 

Forslaget tas nå opp til behandling.

 

Lignende artikler
Veien videre
2021-03-18
Et budskap fra kirkens biskop og tilsynsprester. Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone