En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Brev fra Kabinettet etter årskonferansen

Brev fra Kabinettet etter årskonferansen

25.06.2019
Biskop Christian Alsted har skrevet et hyrdebrev om hva har vi vedtatt og hva som skjer fremover.
Brev fra Kabinettet etter årskonferansenTilsynsprest Ingull Grefslie, biskop Christian Alsted og tilsynsprest Knut Refsdal utgjør Metodistkirkens kabinett (åndelige ledelse) i Norge.

Kjære Metodister i Norge

På årskonferansen i Norge relaterte konferansen seg til de beslutninger, som ble tatt på den ekstraordinære Generalkonferansen i Februar. Her vedtok Generalkonferansen å ikke endre på kirkens syn på homoseksuelle og på mulighetene for vielse og ordinasjon. Samtidig vedtok Generalkonferansen å innføre en rekke innstramninger samt å spesifisere straffen for å bryte mot kirkeordningen.

Det var fremsatt flere forslag om en vei videre til den norske årskonferanse i år, og i løpet av behandlingen ble ytterligere to endringsforslag presentert. Forslagsstillerne ble bedt om i fellesskap, å utarbeide et forslag, og de klarte å utarbeide et kompromissforslag. Alle andre forslag ble trukket.

Gjennom hele behandlingen anvendte vi en konsensusprosess og hadde en lang, god og respektfull samtale, hvor konferansen underveis ble bedt om å indikere om de var varme (orange) eller kalde (blå) i forhold til forslag, konkrete spørsmål og enkelte innlegg. Det er vesentlig i en konsensusprosess å sikre, at så mange forskjellige stemmer som mulig blir hørt, og at mindretallet er godt ivaretatt og får mulighet til å gi uttrykk for sine betenkeligheter og sin uenighet.

Konferansen var ikke enig, men det var full konsensus for, og alle aksepterte og anerkjente, at det var konferansens vilje å følge det felles forslag med få justeringer (forslaget er tatt med nederst i teksten).

Det var et klart flertall i konferansen for å bevege seg i en retning, hvor kirken gir plass for to likeverdige syn, og at vi samtidig så langt som overhodet mulig søker å bevare kirkens enhet.

Det var dem som ønsket at årskonferansen tydeligere skulle uttale at den vil jobbe for full inklusjon av LGBTQI personer, og det var dem som ønsket, at årskonferansen skulle bekrefte kirkens nåværende posisjon. Konsensusprosessen viste at det er mulig å bøye seg mot hverandre for å søke gjensidig respekt og enhet.

Kirkens offisielle posisjon er uendret, og vi er bevisste på, at beslutningene ved den ordinære Generalkonferansen i mai 2020 og senere ved Sentralkonferansen i mars 2021 vil foreta endringer av kirkeordningen, og at vi ikke kan forutsi hva disse endringer vil være. Disse endringer vil tre i kraft 15. mai 2021.

Det årskonferansen bestemte var, proaktivt å nedsette et bredt sammensatt utvalg, som skal undersøke hvordan Metodistkirken i Norge kan bli en kirke som inkluderer begge syn.
Utvalget skal svare på følgende spørsmål:

A. Hva skal til for at Metodistkirken i Norge skal kunne leve med et fullt ut inkluderende syn på menneskelig seksualitet.
B. Hva er konsekvensene av de valg Årskonferansen inviteres til å gjøre, i forhold til kirkeordning, økonomi, administrasjon og internasjonal tilknytning.


Kabinettet vil i samarbeide med Stephanie Buadu (MBU leder og fra kirkens hovedstyre) oppnevne utvalget, som ledes av tilsynsprest Knut Refsdal. Utvalget vil legge frem en innstilling til årskonferansen 2020.

Vi er bevisste på at Årskonferansens beslutning vil bli mottatt på forskjellige måter i menighetene. Noen vil synes at beslutningen ikke er tilstrekkelig vidtgående, og andre vil synes at beslutningen går alt for langt. Årskonferansen viste at det er mulig å snakke sammen om vanskelige spørsmål med gjensidig kjærlighet, respekt og anerkjennelse.

Årskonferansen viste også at det er mulig å bøye seg mot hverandre for å søke felles forståelse og felles grunn. Vi håper og ber, at dette gode samtaleklima kan fortsette i de kommende måneder.

Samtidig oppfordrer vi menighetene til forbønn for utvalget og for hele United Methodist Church.
Vi er fremdeles kallet til å gjøre mennesker til Jesu Kristi disipler for derigjennom å forandre verden.


På vegne av kabinettet
Christian Alsted
biskop

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone