En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Flott Korpsting for speiderne

Flott Korpsting for speiderne

Skrevet av: Karl Anders Ellingsen
18.04.2013
Denne helgen var speiderne våre samlet til Korpsting utenfor Flekkefjord.
Flott Korpsting for speiderneDet ble et flott Korpsting i Flekkefjord. Her er alle samlet etter forhandlingene.


Denne helgen var over 40 speidere fra hele landet samlet på Fjelltun leirsted utenfor Flekkefjord. Det var 2. Flekkefjord MS som var vertskap og frivillige fra Flekkefjord var i sving hele uken for å forberede og gjennomføre Korpstinget. De la alt til rette for at det ble et svært vellykket ting.

Det var et korpsting uten de store vanskelige sakene. Korpsstyret la frem flere forslag til endringer av lovene, planer ble lagt og et korpsstyre ble valgt.


Forslagene til endringer av lovene ble vedtatt. Det ene forslaget medfører at det skjer en endring av når korpstingene avholdes. De skal nå holdes samme år som det er speiderting, det vil si i partallsår. Det neste korpstinget vil avholdes allerede om halvannet år, før den nye ordningen trer helt i kraft.

 

Gjenvalg

Korpsleder Berit Roll Elgsaas ble gjenvalgt som korpsleder ved akklamasjon. Bjørn Arne Olsen ble også gjenvalgt som visekorpsleder. Ingrid Stene gikk av som sekretær og i hennes plass ble Markus Jønnvoll Eriksen valgt inn. Det var også skifte i kassererstillingen. Martin Dahle Johansen gikk av og Eivind Borvik ble valgt inn. I valget av tre styremedlemmer kom de første reelle valgene. Her ble Andreas Nornes, Åse Kristine Bjørnstad og Trudi L. Welde valgt inn.

 

Overskudd

Korpset kunne legge frem et regnskap med et overskudd på nesten 70.000 kroner. Det var 170.000 kroner bedre enn budsjettert. Dette skyltes i stor grad at Kløverliljen ikke har vært utgitt og at det har vært lavere aktivitet i peff- og småspeiderarbeidet sentralt.

 

Planer

Korpsstyret skal bidra til koordinering av arbeidet i speiderkorpset. De skal tydeliggjøre og styrke korpsidentiteten ved å arrangere ulike treff/samlinger og bidra på korpsets nettside og i Brobyggeren. Korpsstyret skal bidra til vekst i korpsets grupper ved tettere kontakt og oppfølging, og ved etablering av nye grupper i samarbeid med lokale menigheter. Det skal styrke samarbeidet med Metodistkirken sentralt og med Metodistkirkens Barne- og Ungdomsforbund. De vil ha et godt samarbeid med kretsene og de andre korpsene. De vil øke bevisstheten omkring speidingens verdigrunnlag ved å fokusere på arbeidet med revisjon av speiderloven og -løftet i ulike sammenhenger.
Speiderkorpset ser også frem mot korpsets 90-årsjubileum i 2014. Det vil bli markert på en god og tydelig måte.
Andre ting som fikk oppmerksomhet var neste korpsleir som får stor deltakelse fra vårt danske søsterkorps. Det avholdes neste sommer i Danmark og vil bli den første korpsleiren som holdes utenfor landets grenser.


Kontakten med speiderne på Mutambara i Zimbabwe blir også opprettholdt. Adina Adolfsen og Hedda Weston fortalte med innlevelse fra deres møte med speiderne under påskeleiren i Zimbabwe.

Gruppeleder Trudi Louise Welde fra 2. Flekkefjord MS var ikke bare vert for helgen. Hun ble også valgt inn i det nye korpsstyret for Metodistkirkens Speiderkorps. Vi spurte henne om hvordan hun opplevde helgen:

- Hvordan har det vært å arrangere korpstinget? Flott Korpsting for speiderneBUR-leder Bente Hinderaker takket gruppeleder Trudi Welde for innsatsen, både denne helgen og for ledelsen av speidergruppen i Metodistkirken.
- Det har vært mye jobb, men fantastisk å være med på. Vi er jo bare tre voksne ledere i speidergruppa her, men vi har hatt mye hjelp av speiderforeldre og menigheten. Så lenge vi har organisert tingene godt, så går det fint.

- Gikk det bra med helgen?
- Det har vært flott å vise frem Flekkefjord fra sin beste side i strålende sol. Fredtun er kanskje litt enklere enn det har vært tidligere, men det har det bare vært positive tilbakemeldinger på. Det har vært litt på speidervis denne helgen.

- Så Flekkefjord gjorde inntrykk?
- Ja, vi fikk satt Flekkefjord på kartet. Rådmann Tone Marie Nybø Solheim ønsket oss velkommen. Lørdag kveld hadde vi besøk av Ole Z som fortalte og sang.
Jeg vil også gjerne få takke Egenes Branntekniske og Andersens Embalasje som sponset oss.

- Du ble også valgt inn i korpsstyret?
- Ja, det var vel litt frivillig tvang det der. Jeg tror det er viktig at landsdelen og kulturen vår er representert i sentrale organer. Så når jeg ble oppfordret til å stille, så kunne jeg jo nesten ikke si nei. Men jeg har jo og ting jeg gjerne vil utrette når jeg er valgt inn. Personlig vil jeg gjerne inspirere og oppfordre til at flere menigheter tar opp igjen speiderarbeidet.

- Er det noe som har gjort inntrykk på deg denne helgen?
- Jeg blir imponert over alle de voksne som brenner for ungdommene og som bruker så mye tid på speideren. Noen av lederne har holdt på med speideren i en mannsalder. Slikt imponerer meg.

- Hvordan har 2. Flekkefjord MS det nå?
- Vi er en speidergruppe med lange tradisjoner som nå er i vekst. Vi bruker mye av tiden vår ute i naturen rundt Flekkefjord. Akkurat nå for tiden har vi ledige plasser for de som går i andre til fjerde klasse.

Se flere bilder i neste utgave av Brobyggeren.

 

Lignende artikler
På korpstinget i helgen ble Frank Botnevik valgt som ny korpsleder for Metodistkirkens Speiderkorps. Les mer
Tilsynsmann Veland besøkte landsleiren til speiderne i sommer. Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone