En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Pastorale utnevnelser

Pastorale utnevnelser

Skrevet av: Karl Anders Ellingsen
23.04.2013
Ray C. Svanberg trer inn i tjenesten igjen og Bjørg Helene Granum er utnevnt til menighetstjeneste.
Pastorale utnevnelserIllustrasjonsbilde.

Vi kan i dag melde om en pastoral og en diakonal utnevnelse. Vi siterer informasjonsskrivet fra kirkens kabinett:

 

Ray C. Svanberg Pastorale utnevnelserRay C. Svanberg

Det er med glede og takknemlighet jeg nå kan melde at kirkens biskop/kabinett har besluttet å utnevne Ray Cato Svanberg til pastor i Tistedal Menighet fra 1. August 2013. Stillingsstørrelsen er 50%.
Denne meldingen er endelig og dere kan informere menigheten om utnevningen på den måte og det tidspunkt dere selv måtte ønske.
 

Bjørg Helene Granum Pastorale utnevnelserDiakon Bjørg Helene Granum

Det er med glede og takknemlighet jeg nå kan melde at kirkens biskop/kabinett har besluttet å utnevne diakon Bjørg Helen Granum til diakon/menighetsleder med pastorale fullmakter i Hønefoss menighet fra 1. August 2013. Stillingsstørrelsen er 50%.
Denne meldingen er endelig og dere kan informere menigheten om utnevningen på den måte og det tidspunkt dere selv måtte ønske.

 

Begge er underskrevet av tilsynsmannen for østre distrikt Øyvind Helliesen.

 

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone