En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Med kompetanse og inspirasjon i fokus

Med kompetanse og inspirasjon i fokus

09.10.2019
Den årlige samlingen for partnerne i vårt landsbyutviklingsprogram "Partnership in Development" er i gang her i Norge.
Med kompetanse og inspirasjon i fokusLedlesen i Partnership in Development i Liberia, Sierra Leone og Zimbabwe, møtes sammen med styremedlemmer og staben vår på misjonskontoret på Linne hotell i Oslo denne uken.

Det var stor gjensynsglede da ledelsen i "Partnership in Development" (PiD) fra våre samarbeidsland Liberia, Sierra Leone og Zimbabwe møttes på Linne hotell i Oslo sammen med styremedlemmer fra misjonsrådet i Metodistkirkens Misjonsselskap mandag 7. oktober. Årets vertskap for kompetanseseminaret er vårt eget misjonsselskap. Leder av misjonsselskapet Aart Huurnink er ordstyrer og flere av styremedlemmene følger seminaret. Vår stab på misjonsselskapet har planlagt og forberedt dagene. Det er en omfattende oppgave. Bare det å få visa til alle er et enormt puslespill. Men nå er endelig seminaret i gang. Seminaret går på rundgang mellom de fire landene, og sist det var i Norge var i 2015.

På torsdag er det en fagdag i Centralkirken der alle er velkomne.

Lørdag 12. oktober klokka 17 inviteres det til Misjonsfest i Centralkirken, Oslo. Her vil vi alle møtes og lytte til hilsener og til å være sammen. Kaffe og kaker serveres.

På seminardagene som holdes på Linne hotell i Oslo, er det gjennomgang av prosjektene i de ulike landene som står i fokus. Hvert land presenterer arbeidet, planleggingen, gjennomføringen og resultatene en ser i ettertid. Det gis kommentarer og deles erfaringer mellom landene. Dette er en svært viktig del av arbeidet vårt; deling av erfaringer og påvirkning av mål og gjennomføring fra de som leder arbeidet i samarbeidslandene.

Det kom første dagen frem at det jevnt over leveres svært sterke resultater på lokal utvikling og eierskap. Det gir høyt engasjement i vedlikehold og lang tids levetid på prosjektene. Det er selvsagt noen utfordringer også. Disse ble debattert livlig mellom samarbeidslandene våre. Den største utfordringen er pågangen av landsbyer som ønsker å få være med i PID. På grunn av begrensede midler fra Digni/Norad, blir det mange landsbyer som må avvises. Det er en stor påkjenning for partnerne våre. En annen utfordring er kollisjon mellom visjoner og krav fra Digni/Norad sin side. På den ene siden ønskes størst mulig lokal påvirkning i prosjektene, samtidig er det krav til prosjektene som gjenspeiler den norske stat og internasjonale avtaler. Disse kan stå i strek kontrast til lokale kulturelle regler. Et slikt eksempel er ønsket om kvinnelige ledere i landsbyenes styringskomiteer. Dette er fremmed for svært mange landsbyer. På nasjonalt nivå har det ikke vært noe problem. Vi har god fordeling av oppgaver på nasjonalt nivå. Men okalt er det en utfording å finne måter å styrke kvinners formelle påvirkning på måter som ikke oppleves som pålegg ovenfra. Slike pålegg får skjelden langvarig effekt. De kan til og med være svært uheldig for de som stiller seg frem. Det ble derfor snakket om hvordan en skal nå Digni/Norad sine mål, som vi alle ser positivt på, men på måter som arbeider i harmoni med lokal kultur og gir varig endring.

Til Brobyggeren sier leder av misjonsselskapets styre Aart Huurnink:

- Det er viktig å møtes årlig for å dele erfaringer, lære av hverandre og se hvor betydningsfull denne arbeidsmetoden (PiD red.) har for lokalsamfunnene og for hele kirken. Vi møter de som leder arbeidet i samarbeidslandene, kirkeledere og våre egne styremedlemmer. Det er viktig å høre hverandres stemmer, vi snakker om et bedre liv i landsbyene. Og vi åpner hverandres øyne for hvor mye dette betyr. Jeg forsøkte å formidle noe av dette på åskonferansen, men det er ikke lett å bli hørt i noen korte intensive dager.

Jeg hører noen ganger at det blir etterspurt hvordan PiD henger sammen med det å være kirke. Lederen av PiD i Sierra Leone, Smart, sier at dette dreier seg om praktisk kristendom. Jeg deler det synet. I 1. Kor. 3, 6 står det: "Jeg plantet, Apollos vannet, men Gud ga vekst."

Vi deltar i Guds misjon som kirke gjennom PiD. For meg er det viktig at vi ser bærekraften i det vi er en del av. Vi har et stort ansvar for å forbedre og holde ansvaret for hver vår del av PiD. Vi er en del av en lang og viktig kjede, og menighetene er en svært viktig del av denne kjeden.

Aart Huurning holder frem relasjonsbygging som en svært viktig del av dagene i Norge.

- Det er viktig for oss å bli bedre kjent. Vi fornyer relasjonene våre, får en dypere respekt for personene vi er sammen med og står i en tjeneste sammen med.

Vi er meget åpne i disse samtalene og tar opp vanskelige ting på en respektfull måte. For å klare det er det viktig at møtene våre i fellesskap er jevnlige og årlige. Jeg tror ikke jeg hadde klart å stå i dette arbeidet som leder av misjonsrådet uten disse møtepunktene. Det å se hverandre, snakke sammen med tillitt og forventning om at en møter folk som gjør en god jobb og tar de vanskelige utfordringene på alvor, avslutter Aart Huurnink.

 

Du kan møte Aart og ledelsen fra samarbeidslandene på fagdagen torsdag 10. oktober kl. 09.00 til 15.00 i Centralkirken, og på misjonsfesten samme sted på lørdag 12. oktober kl. 17.00 til 21.00. De er også på besøk i mange av menighetene våre på gudstejenesten søndag 13. oktober.

 

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone