En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Oppdatering om prosessene etter konferansevedtakene

Oppdatering om prosessene etter konferansevedtakene

05.11.2019
Oppdatering om prosessene etter konferansevedtakeneBønnestund under den ekstraordinære generalkonferansen 2019.

Norsk utvalg

På Årskonferansen i Oslo i juni ble det nedsatt et utvalg på seks personer, tre ordinerte og fire lekfolk pluss tilsynspresten for Østre distrikt, som skal legge fram en innstilling til Årskonferansen i 2020. Utvalget vil bestå av Leif S. Jacobsen, Roar G. Fotland, Hilde Marie Ø. Movafagh, Stephanie Buadu, Magnus Løvland, Torill Sand Vikøren og Sven Tore Dreyer Fredriksen, og ledes av Knut Refsdal.

Utvalget skal svare på følgende spørsmål: Hva skal til for at Metodistkirken i Norge skal kunne leve med et fullt ut inkluderende syn på menneskelig seksualitet? Hva er konsekvensene av de valg Årskonferansen inviteres til å gjøre, i forhold til kirkeordning, økonomi, administrasjon og internasjonal tilknytning?

Utvalget vil ha sitt første møte i desember og har foreløpig satt opp tre heldagsmøter. I tillegg kan det bli aktuelt med telefonmøter.

Generalkonferansen 2020

Det skjer også mye annet innen The United Methodist Church for tiden. Fristen for forslag til Generalkonferansen i 2020 er nå utgått og det foreligger mange forslag. To av dem – som synes å ha bred oppslutning basert på kommentarer blant annet i sosiale medier – er Indianapolis Plan  og UMC Next Plan.

Begge planene legger opp til en eller annen form for deling av kirken.

Sentralkonferansens utvalg

Samtalegruppen som er nedsatt i vårt biskopsområde hadde sitt første møte i København 25.-26. oktober og har lagt en plan for sitt videre arbeid. Gruppas oppgave er å forberede noe til Sentralkonferansen i 2021.

Forståelsen av Bibelen

I den prosessen vi er inne i nå er synet på Bibelen ett viktig moment. Det handler imidlertid ikke bare om bibelsyn, men også om forhold som vårt syn på og vår forståelse av seksualitet, våre gudsbilder, vår forståelse av skapelse, synd og frelse og våre tanker om hvordan kirken skal forholde seg til sine kulturelle og samfunnsmessige omgivelser.

Kabinettet har utarbeidet og sendt ut til alle menigheter et samtaleopplegg som har til hensikt å stimulere til samtaler omkring bibelsyn og Bibelens plass i kirken. Det reiser spørsmål som: Hvordan skal vi forholde oss til Bibelen? Hvordan taler Gud til oss gjennom Bibelen? Hører vi alle Guds stemme på samme måte? Hvordan styrer Bibelen vår tenkning og våre handlinger? Samtaleopplegget finnes her.


KNUT REFSDAL
Tilsynsprest

 

Lignende artikler
Tilsynsprestene Ingull Grefslie og Knut Refsdal i Metodistkirken slutter seg til kirkeledere og humanitære ledere verden rundt som krever en rettferdig fordeling av vaksiner i verden. Les mer
Et av våre mest sentrale styringsdokument er "Metodistkirken mot 2030". Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone