En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Metodist kastes ut av landet

Metodist kastes ut av landet

02.12.2019
Nasim, som er medlem av Metodistkirken på Lillestrøm, blir ikke trodd av UNE og står i fare for å bli kastet ut til Iran.
Metodist kastes ut av landetNasim Alimoradi er en aktiv metodist som har flyktet fra Iran, og som nå trues med å sendes tilbake til regimet. Foto: Privat.

 

Nasim er flyktning fra Iran, og kom til Norge for 12 år siden. Han har blitt godt kjent i menighetene våre på Lillestrøm og i Centralkirken. Han har blitt døpt og har gått inn i menigheten vår på Lillestrøm. Denne informasjonen er lagt ut på nettsiden til Centralkirken i Oslo:

 

Centralkirken stiller seg bak støtteaksjonen og kronerullingen for at Nasim Alimoradi skal få prøvet sin sak for rettsapparatet. Nå går også biskop Christian Alsted ut med «sterk støtte til denne innsamlingen». Han «oppfordrer alle metodister i Norge til å støtte med forbønn og økonomisk hjelp».
 
«Nasim er medlem av Metodistkirken i Lillestrøm og han har fått endelig avslag på sin asylsøknad, delvis fordi han ikke blir trodd på sin konvertering til kristen tro.
Vi oppfordrer alle av gode vilje til å være med å støtte saken økonomisk, og på den måten også kunne være med å påvirke situasjonen for alle som oppholder seg i Norge og som er ureturnerbare/papirløse, og som samtidig lever med trussel om utsendelse og uten rett til å arbeide
», heter det i oppfordringen fra menighetsrådet i Metodistkirken på Lillestrøm.


Står sammen

– Vårt menighetsråd har hatt en hastebehandling av denne utfordringen, og vi går samlet inn for å oppfordre mennesker også i vår menighet til å bli med på kronerullingen. Vi vil stå sammen med Nasim og Metodistkirken på Lillestrøm i denne saken, sa pastor Ola Westad på gudstjenesten i Centralkirken søndag 1. desember.

Vi oppfordrer dere til å sende deres bidrag til kontonummer 1286.48.57114. Dere kan også VIPPSE til Centralkirken 25117, og merke med «Nasim».
 Mange har umiddelbart respondert på denne utfordringen.
 

Ble utfordret

I gudstjenesten i Centralkirken 1. desember minnet menighetsrådsleder Jan Arild Holbek om det som var tema på fellesgudstjenesten for metodistkirkene i Oslo-området i november:
– Der fikk vi ny kunnskap og sterke inntrykk om en av vår tids moralske verkebyller i det norske samfunnet: Papirløse flyktninger.
Her ble vi utfordret av Bibelens ord, for eksempel det som står om flyktninger i Tredje Mosebok: Når en fremmed bor hos dere i deres land, da skal dere ikke undertrykke ham. Den fremmede som bor hos dere, skal regnes som en innfødt blant dere, og du skal elske ham som deg selv. For dere har selv vært fremmede i landet Egypt.
 
I fellesgudstjenesten på Lillestrøm ble vi ikke minst utfordret av biskop emeritus Tor B. Jørgensen og vår iranske venn, Nasim Alimoradis vitnesbyrd. Nasim ble døpt for tre år siden etter langvarig dåpsopplæring, i Lillestrøm metodistkirke. Han er et aktivt og trofast medlem der, men han har også vært en del i Centralkirken. Han deltok blant annet på Centralkirken menighetstur til Hallingdal tidligere i høst.


Mennesker i Limbo

Nasim og Tor Jørgensen er henholdsvis styremedlem og styreleder i Mennesker i Limbo, en organisasjon for lengeværende papirløse asylsøkere.
Det de har til felles er at de lever i Norge uten rett til:
– Arbeid
– Skolegang
– Helsetjenester
– Økonomiske velferdsytelser
 
Nasim som altså er en av de papirløse, har bodd i Norge i 12 år. Han kom hit som politisk flyktning fra Iran, der han var fengslet og ble torturert. Nasim er en ressurssterk og arbeidsvillig mann som fram til 2011 hadde jobb her i landet. I 2011 ble det forbudt for papirløse asylsøkere å ha lønnet arbeid.
•    Nasim fortelling gjorde dypt inntrykk på oss som var i Lillestrøm metodistkirke. «Vi gjør mye for mennesker langt borte, i Afrika, men vi burde engasjere oss mer for vanskeligstilte i vårt eget land», sa Jan Arild Holbek i gudstjenesten 1. desember.
•    Nasims utfordring kom enda tettere på noen av oss da han for to uker siden var tilbake på gudstjeneste i Centralkirken. Jeg satt ved hans side på kirkekaffen, og forsto at noe var galt. Nasim var nedtrykt og fulgte ikke med i samtalen. Så forstå vi hvorfor: Det hadde kommet et brev til Nasims juridiske rådgiver to dager tidligere. Fra UNE, Utlendingsnemnda. Han hadde fått avslag på søknaden om opphold i Norge. Beskjeden var klar: Du må ut av Norge innen 29. november, innen to uker, forteller prest Maria Pedersen-Mong.


Tror ikke på konvertering

Et avslag fra UNE innebærer at en sak er endelig avgjort, det finnes ikke instanser å klage til. I begrunnelsen til avslaget fra UNE ble det slått fast at Nasims påståtte konvertering til kristendom ikke er troverdig.
Men Steinar Hjerpseth, presten på Lillestrøm, er ikke i tvil om at Nasims konvertering er ekte. Han gir de beste skussmål om en samvittighetsfull, sannhetsøkende og ærlig mann.
Steinar Hjerpseth, Tor B. Jørgensen og Nasin selv har vurdert saken blant annet i samråd med NOAS, Norsk organisasjon for asylsøkere, og juridisk ekspertise. Konklusjonen er at det skal reises rettssak.
 
Menighetsrådet i Metodistkirken på Lillestrøm støtter sterkt opp om Nasim og hans sak, og rådet vedtok 28. november å sette igang en kronerulling. Midlene som kommer inn vil bli brukt til juridisk bistand og utgifter knyttet til å reise en rettssak.
Et eventuelt overskudd vil bli overført til organisasjonen «Mennesker i Limbo».»


•    Dette er en krevende tid, aller mest for Nasim. Så tenk på ham, be for ham  – og ta imot ham som en venn, oppfordrer Ola Westad, prest i Centralkirken.


Biskopen støtter

Metodistkirkens biskop for Norden og Baltikum, Christian Alstad, gir sin fulle støtte til engasjementet for Nasim:
« Takk til Centralkirken, Metodistkirken på Lillestrøm, prestene Steinar Hjerpseth og Ola Westad for å stå sammen med Nasim. Det er en alvorlig sak når myndighetene avviser å anerkjenne en konvertering til kristendommen, som er bevitnet av en prest i kirken. Jeg støtter sterkt denne innsamlingen og oppfordrer alle metodister i Norge til å støtte med forbønn og økonomisk hjelp», skriver biskop Alsted på facebook.

 

Utfordringen går ut til oss alle: Støtt rettsaken med ditt bidrag!

 

Lignende artikler
Det er kommet uttalelser om krisen fra polske metodister og Det Europeiske Metodistrådet. Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone