En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>HR-rådgiver ansatt

HR-rådgiver ansatt

09.12.2019
Det er ansatt en sentral HR-rådgiver for de ordinerte.
HR-rådgiver ansatt

Vi har fått følgende melding:

Som ledd i  profesjonalisering av arbeidsgiveransvaret har hovedkontoret gleden av å kunngjøre at Vidar Sten Bjerkseth ansettes i 25% stillingen med virkning fra 01.02.2020.

Vi gleder oss til å ha Vidar med på laget med all sin kunnskap og ryddighet.

Johanna Lundereng

daglig leder på hovedkontoret

 

HR-rådgiver ansattPrest Vidar S. Bjerkseth

 

Fra stillingsutlysningen:

Etter vedtak i hovedstyret for Metodistkirken i Norge opprettes en 25% stilling på hovedkontor som HR-rådgiver.
HR er etterhvert et begrep de fleste har hørt om, men som mange likevel ikke helt vet hva er. HR begrepet er mangfoldig, men kort fortalt handler det om alle prosessene i en virksomhet som omhandler de menneskelige ressursene – altså de ansatte. HR-rådgiver er et bindeledd mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.
Ved å håndtere HR prosessene riktig og effektivt vil det skapes en ramme for utvikling og vekst med medarbeidere i høysetet. Med tydelige og definerte mål, roller og prosedyrer, og oppfølging av disse, øker sannsynligheten for at ansatte er engasjerte og leverer optimalt ihht virksomhetens mål.
Det er viktig at de ansatte føler at de kan komme til deg om det skulle være noe, og at de har tro på at du gjør en riktig og god jobb som HR-rådgiver. HR-rådgiver vil ha en sentral rolle som rådgiver for daglig leder, tilsynsprestene og menighetene i arbeidsgiverspørsmål og i den videre utvikling av kirkens lønns- og personalpolitikk. Stillingen skal arbeide innenfor de rammene som utredningen om arbeidsgiveransvaret til ÅK 2019 gir.


Oppgaver:
•    Kontrakt inngåelse og fornyelse av kontrakter ved oppstart av konferanseåret
•    Førsteledd ved sykmeldinger og kontakt/oppfølging med NAV
•    Etablering av verneombud og sørger for nødvendig opplæring
•    Etablering av arbeidsmiljøutvalget
•    Månedlig rapportering om lønn, lønnsendringer, reisegodtgjørelse o.l. via kontakten vår i KNIF regnskap AS
•    Kursing og opplæring i pastoralkomiteene som har delvis delegert arbeidsgiveransvar i samarbeid med tilsynsprestene.
•    Bistå menighetene med utarbeidelse av HMS dokumenter etter behov
•    Ledelse av AKAN arbeidet i kirken

 

 

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone