En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Forebygging mot seksuelle overgrep

Forebygging mot seksuelle overgrep

16.12.2019
Det er på plass nye retningslinjer ved anklage og mistanke om seksuelle overgrep eller grenseoverskridende atferd.
Forebygging mot seksuelle overgrep

Etter et grundig arbeid med revisjon av de første retningslinjene som Metodistkirken vedtiok, er det endelig klart for å ta ibruk de nye retningslinjene. Vi har spurt tilsynsprest Knut Refsdal om hvorfor disse er så viktige:

- Arbeidet med å oppdatere retningslinjene har pågått lenge. Det er derfor gledelig at dette arbeidet nå er fullført. Tilsynsprestene i samarbeid med daglig leder har gjort den siste redigeringsjobben, og retningslinjene ble godkjent i HS i november.

Det er viktig for en kirke å ha slike retningslinjer. Overgrep, trakassering og krenking av andre mennesker har skjedd, skjer og vil skje i kirken, som i alle andre sammenhenger. Derfor er det viktig at vi både uttrykker tydelige holdninger mot slik atferd, men også har retningslinjer for hvordan saker skal håndteres.

Det viktigste denne gangen har nok vært å styrke det forbyggende og holdningsskapende arbeidet. Dette trenger vi å snakke mer om i mange sammenhenger i kirken. På siste undervisning i Verdibevisst ledelse ble vi også utfordret av en av foreleserne til å snakke mer om makt og relasjoner i kirken. Det er en oppfordring vi vil følge opp.

De nye retningslinjene er utarbeidet i nær sammenheng med det felleskirkelige arbeidet som er gjort på dette feltet i regi av Norges Kristne Råd. Derfor er det i dokumentet henvisninger til flere andre ressurser som er nyttige og gode, avslutter Refsdal.

 

Du finner retningslinjene fast øverst på ressurs-siden, du kan også laste dem ned her.

Lignende artikler
Retningslinjer ved anklage/mistanke om seksuelle overgrep eller grenseoverskridende seksuell atferd er oppdatert. Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone