En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Utvalget er i gang med arbeidet

Utvalget er i gang med arbeidet

16.12.2019
Utvalget er i gang med arbeidet

Utvalget som skal legge fram en innstilling til Årskonferansen 2020 om hva som skal til for at Metodistkirken i Norge skal kunne leve med et fullt ut inkluderende syn på menneskelig seksualitet og hva som er konsekvensene av de valg Årskonferansen inviteres til å gjøre, i forhold til kirkeordning, økonomi, administrasjon og internasjonal tilknytning, hadde sitt første møte 7. desember.

Utvalgets medlemmer avspeiler ulike syn som finnes i kirken, men hadde en god samtale og det er stor vilje til å finne en god vei videre for hele kirken. Vi arbeidet blant annet med ulike modeller som kan realisere Årskonferansens vedtak. Dette arbeidet er ikke ferdig, men vil fortsette på det neste møtet i februar 2020. Underveis i sitt arbeid vil utvalget også følge utviklingen i kirken for øvrig tett. Dette gjelder blant annet rundebordssamtalene i biskopsområdet, prosesser i andre årskonferanser og forslag til Generalkonferansen 2020 som blir offentliggjort i januar/februar.

Utvalget er takknemlig for at Hovedstyret har vedtatt å gjøre et unntak fra fristen for sakspapirer til Årskonferansen, slik at det blir mulig å rapportere til Årskonferansen 2020 etter at Generalkonferansen er avsluttet og vi kjenner til hvilke vedtak som er gjort der.


Knut Refsdal

Tilsynsprest

Lignende artikler
Veien videre
2021-03-18
Et budskap fra kirkens biskop og tilsynsprester. Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone