En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Bred avtale om deling av Metodistkirken

Bred avtale om deling av Metodistkirken

03.01.2020
Fredag 3. januar ble det kjent at ledere fra alle de tyngste gruppene i United Methodist Church har signert en avtale.
Bred avtale om deling av MetodistkirkenGruppen som utarbeidet og signerte protokollen fotografert etter signeringen 17. desember 2019.

I en pressemelding fra biskopsrådet blir det presentert en protokoll signert av en bred gruppe ledere og biskoper i United Methodist Church. Lederne er kjent for sine svært ulike syn på kirkens standpunkt over LGBTQ+ personers mulighet til å vie seg og tjenestegjøre som ordinerte i kirken.

Avtalen som heter «Protocol of Reconciliation & Grace Through Separation» ble inngått 17. desember og kunngjort i dag.

Avtalen kommer i en tid med økende spenninger i kirken over ulikt syn på menneskelig seksualitet etter at den ekstraordinære generalkonferansen som ble avholdt i 2019 feilet i sitt forsøk på å bygge broer mellom de ulike gruppene. Konkrete forslag som resultat av protokollen, som er et dokument på åtte sider, er ventet på å bli klar for behandling generalkonferansen i Minneapolis, USA i mai 2020.

Gruppen på 16 personer kom ut fra samtaler som ble initiert av biskop Yambasu og biskop Alsted. Partene fikk hjelp av den kjente advokaten Kenneth Feinberg som har spesialisert seg på kompliserte forhandlinger og alternative måter å løse konflikter. Han har tidligere deltatt i forhandlinger om kompensasjoner for ofre etter terrorangrepene 9/11 og ulykken til BP Deepwater Horizon. Feinberg deltok i prosessen pro bono.

Gjennom en prosess med flere møter over måneder i høsthalvåret, klarte den uoffisielle gruppen å komme til enighet over en avtale. Representantene for de ulike gruppene skisserer en vei for å dele kirken og bygge broer der det er mulig mellom de ulike forslagene som ligger på bordet til generalkonferansen.

- Underskriverne foreslår en restrukturering av UMC ved å dele kirken. Det ser vi som den beste måten å løse konflikten i kirken. Vi gir mulighet til at alle deler av kirken skal kunne være trofaste til sin teologiske forståelse, samtidig som en erkjenner verdigheten, likheten og respekten for alle personer, sies det i protokollen.

De som har signert protokollen inkluderer personer fra Europa, Afrika, Filippinene, USA, ledere fra UMCNext, Mainstream UMC, Uniting Methodists, The Confessing Movement, Good News, The Institute on Religion & Democracy, the Wesleyan Covenant Association, Affirmation, Methodist Federation for Social Action, Reconciling Ministries Network og the Ubited Methodist Queer Clergy Caucus, samt biskoper fra alle deler av UMC. (se navnliste nederst)

Underskriverne har forpliktet seg til å arbeide sammen for å støtte avtalen og forfatte forslag til generalkonferansen basert på den.

Avtalen innebærer opprettelsen av en ny Metodistkirke med et tradisjonelt syn på menneskelig seksualitet. Når den er stiftet, vil den motta en overførsel av $25 millioner fra UMC over en fireårsperiode. Den nye kirken vil da frasi seg alle krav på ytterligere midler og eiendom. Ytterligere $2 millioner vil bli avsatt til eventuelle andre kirker som måtte bli dannet i denne prosessen.

Som en erkjennelse for den rolle UMC har spilt i systematisk rasistisk vold, utnyttelse og diskriminering, sier avtalen at det skal avsettes $39 millioner for å sikre finansieringen av programmer rettet mot samfunn som historisk har vært marginalisert på grunn av rasisme.

Ifølge avtalen kan årskonferanser og enkeltmenigheter i et tidsrom avholde avstemninger om de ønsker å splittes fra UMC og knytte seg til den nye Metodistkirken eller andre kirker dannet i denne prosessen. De som ønsker å forbli i UMC, vil ikke behøve å holde noen avstemninger. De som velger å splittes, vil kunne beholde eiendom, formue og eventuelle låneforpliktelser. Alle nåværende ordinerte tilknyttet den amerikanske pensjonsavtalen, vil beholde sine avtaler – uansett hvilken del av kirken de vil tilhøre.

Ifølge avtalen vil alle kirkejuridiske prosesser knyttet til brudd på kirkens syn på menneskelig seksualitet bli frosset til denne prosessen er avgjort. Avtalen inneholder også en ekstraordinær generalkonferanse for den delen som fortsatt er UMC etter delingen. Formålet vil her være å opprette regionale konferanser, fjerne begrensningene for LGBTQ+ personer og fjerne the Traditionalist Plan.

På vegne av gruppen sa biskop Yambasu:
- Vi er alle kirkens tjenere og vet at vi ikke er de som skal avgjøre disse spørsmålene. I stedet vil vi ydmykt tilby vårt arbeid til delegatene som skal delta ved generalkonferansen 2020. Vi håper dette vil bidra til å hele de skadene konfliktene har påført Kristi legeme og befri oss så vi kan være mer effektive vitner for Guds rike.

Det er laget et eget dokument med svar til forventede spørsmål (FAQ) til protokollen.

Det vil bli avholdt en samling 13. januar som vil bli strømmet på nettet, for å gi mer forklaring til protokollen.

Denne pressemeldingen gis av biskopsrådet på vegne av underskriverne.

 

Oversatt av Karl Anders Ellingsen.

 

Underskrivere er:

Bishop Christian Alsted (Nordic-Baltic Episcopal Area)

Rev. Thomas Berlin (representing UMCNext, Mainstream UMC, Uniting Methodists)

Bishop Thomas J. Bickerton (New York Episcopal Area)

Rev. Keith Boyette (representing the Confessing Movement, Good News, Institute on Religion & Democracy, and the Wesleyan Covenant Association)

Bishop Kenneth Carter (Florida Episcopal Area)

Rev. Junius Dotson (representing UMCNext, Mainstream UMC, Uniting Methodists)

Bishop LaTrelle Easterling (Washington Episcopal Area)

Rev. Egmedio “Jun” Equila, Jr. (Philippines Central Conference)

Bishop Cynthia Fierro Harvey (Louisiana Episcopal Area)

Bishop Rodolfo “Rudy” Juan (Davao Episcopal Area, Philippines)

Janet Lawrence (representing Affirmation, Methodist Federation for Social Action, and Reconciling Ministries Network)

Rev. David Meredith (representing Affirmation, Methodist Federation for Social Action,

and Reconciling Ministries Network, member of UM Queer Clergy Caucus)

Patricia Miller (representing the Confessing Movement, Good News, Institute on Religion & Democracy, and the Wesleyan Covenant Association)

Randall Miller (representing Affirmation, Methodist Federation for Social Action, and Reconciling Ministries Network)

Bishop Gregory Vaughn Palmer (Ohio West Episcopal Area)
Bishop John K. Yambasu (Sierra Leone Episcopal Area)

 

 

Relaterte dokumenter
Lignende artikler
Mens vi nærmer oss den ekstraordinære generalkonferansen i februar 2019, sier biskop Christian Alsted at veien frem som en samlet kirke er å forbli i dialog med hverandre. Les mer
Metodistkirken stilte seg bak styrets anbefaling om å vente, men ønsker BCC velkommen inn i rådet som fullt medlem. Les mer
Veien videre
2021-03-18
Et budskap fra kirkens biskop og tilsynsprester. Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone