En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Biskop Alsted om forslaget til deling av Metodistkirken

Biskop Alsted om forslaget til deling av Metodistkirken

04.01.2020
Les hva biskop Alsted skriver om den fremforhandlede avtalen.
Biskop Alsted om forslaget til deling av Metodistkirken

Kjære Metodister i det Nordiske og Baltiske biskopsområde


Må håpets Gud fylle dere med all glede og fred i troen, så dere kan bli rike på håp ved Den hellige ånds kraft.
(Romerbrevet 15:13)

Med disse ord vil jeg ønske alle et velsignet nytt år.

Her ved begynnelsen av det nye år skriver jeg for å si noen ord om den avtale mellom ulike fraksjoner i kirken, som nettopp er blitt offentliggjort av en bredt sammensatt meglingsgruppe. Tittelen er ”Protocol of Reconciliation & Grace Through Separation”, og den indikerer at avtalen innebærer en separasjon. Det forventes at det etter Generalkonferansen 2020 vil bli dannet en tradisjonell konservativ Metodistkirke og muligvis ytterligere en kirke, mens United Methodist Church vil bestå.

Det har lykkes meglingsgruppen å nå frem til en bredt basert avtale mellom de store fraksjonene i kirken, som gir årskonferanser og lokale menigheter over hele verden mulighet for i fremtiden å utfolde sin tjeneste i deres samfunn og kultur med integritet og troskap mot kallet Gud har gitt dem.

Jeg gikk inn i denne prosess på oppfordring av biskop John Yambasu (Sierra Leone) sommeren 2019. Jeg ønsket å gi et tydelig perspektiv fra sentralkonferansene og fra Europa i en inntil da USA dominert samtale, og samtidig oppfordre de ulike grupperinger til å snakke sammen og søke felles løsninger. Det har vært et omfattende og krevende arbeide med mye bønn. Til tider var spenningene store, og vi var usikre på, om det ville lykkes å lande en avtale, men til slutt viste alle parter vilje til å nærme seg hverandre.

Det vil være en sorg og smerte for mange at kirken kommer til å dele seg, det er også slik jeg opplever det. Samtidig er det tydelig at avstandene mellom de ulike teologiske og etiske oppfattelser i kirken er så store, at det ikke er mulig å bygge bro mellom dem. En god, bred og respektfull avtale før generalkonferansen i mai i Minneapolis har til formål å sikre en fredelig og verdig behandling med et resultat, som kan hjelpe kirken videre i Guds misjon i verden, fremfor en konfliktfylt behandling med uoverskuelige konsekvenser for vårt vitnesbyrd og tjeneste.

Meglingsgruppen kunne ikke ha gjort sitt arbeide uten advokat Kenneth Feinbergs veiledning. Kenneth Feinberg er en velkjent megler i USA, hvor han blant annet ledet den kompensasjonsfond, som ble etablert til fordel for ofrene etter terrorangrepet 11. September 2001. Kenneth Feinberg er jøde, og han utførte sitt omfattende arbeide med gruppen pro bono.

Det følgende er noen av hovedpunktene i avtalen. Jeg oppfordrer dog til å lese avtalen i sin helhet. Avtale

  • United Methodist Church vil fortsette (benevnes i avtalen «post separation UMC) og en eller flere nye Metodistkirker vil bli dannet.
  • Sentralkonferansene kan forholde seg til forslag om å forlate UMC. En slik beslutning skal avgjøres med 2/3 majoritet.
  • Hvis 20% av en årskonferanses delegater ønsker det, kan årskonferansen forholde seg til forslag om å forlate UMC. En slik beslutning skal avgjøres med 57% majoritet (et kompromiss mellom 2/3 majoritet og alminnelig flertall)
  • Hvis en lokal menighet er uenig med årskonferansens tilhørighet, kan menigheten endre tilhørigheten. Menighetsrådet avgjør om beslutningen skal treffes med 2/3 eller alminnelig majoritet.
  • Det betales en kompensasjon på 25 millioner USD til den tradisjonelle konservative gruppe, som forlater UMC. Dessuten reserveres 2 millioner USD til andre grupper, som måtte velge å forlate UMC.
  • Det reserveres et beløp på 39 millioner USD til etniske grupper, som har opplevet og opplever marginalisering i kirken, det dreier seg om asiatiske, afro-amerikanske, latin-amerikanske, urbefolkning and program på øyer i Stillehavet og dessuten støtte til Africa University. Av dette beløp er 13 millioner USD penger den tradisjonelle konservative gruppe har valgt å gi avkall på.
  • Alle administrative og juridiske klageprosesser og kirkelige rettssaker som knytter seg vielser av personer av samme kjøn og til ordinasjon av praktiserende homoseksuelle settes med øyeblikkelig virkning i bero, inntil avslutningen av den første generalkonferanse efter separasjonen.   

De nødvendige endringsforslag til kirkeordningen er under utarbeidelse og vil via en eller flere ekstraordinære årskonferanser bli sendt til behandling på generalkonferansen. Dermed overlader meglingsgruppen sitt arbeide til delegatenes behandling og beslutning. Generalkonferansen er kirkens øverste myndighet, og det er dens delegater som treffer beslutningene for hele kirken. Det er et stort og betydningsfullt ansvar, og det er vesentlig at vi omslutter dem med forbønn både i tiden frem til og under konferansen.

Jeg håper og ber at forslaget fra meglingsgruppen ved Guds nåde må medvirke til at hele den smerte vi har påført hverandre og styrke kirken til helhjertet å engasjere seg i sin misjon, også selv om det skjer under andre former.  
I den nordeuropeiske og eurasiske sentralkonferanse, så vel som i det nordiske og baltiske biskopsområde er det divergerende teologiske og etiske oppfattelser, ikke minst i forhold til hvordan vi kan være kirke med mennesker som identifiserer seg som LGBTQ.  Generalkonferansens beslutninger vil også ha stor innflytelse på årskonferansene i de Nordiske og Baltiske land, og sentralkonferansen så vel som årskonferansene vil stå overfor store beslutninger. Jeg vil gjøre mitt ytterste for å hjelpe konferansene til å kunne forme sin fremtid og utfolde sin tjeneste med integritet og troskap mod kallet Gud har gitt oss alle, å gjøre mennesker til Jesu Kristi disipler.

Jeg oppfordrer alle til sammen med meg å be og arbeide for en levende kirke, som med glede og stolthet deler Jesu kjærlighet og frelse med mennesker omkring oss. Gud kaller oss fortsatt….

Christian Alsted
biskop

Et dokument med svar på mulige supplerende spørsmål gir ytterligere bakgrunnsinformasjon.  FAQ

 

Oversatt av Karl Anders Ellingsen

 

Relaterte dokumenter
Lignende artikler
Mens vi nærmer oss den ekstraordinære generalkonferansen i februar 2019, sier biskop Christian Alsted at veien frem som en samlet kirke er å forbli i dialog med hverandre. Les mer
Metodistkirken stilte seg bak styrets anbefaling om å vente, men ønsker BCC velkommen inn i rådet som fullt medlem. Les mer
Veien videre
2021-03-18
Et budskap fra kirkens biskop og tilsynsprester. Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone