En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Strategidag

Strategidag

31.01.2020
Strategidag

Lørdag 8. februar samles Metodistkirkens barne- og ungdomsforbund, Metodistkirkens Kvinner, Metodistkirken Nasjonalt Arbeid, Metodistkirkens Misjonsselskap, Hovedstyret og Kabinettet til en strategidag.

Denne dagen vil vi bruke til å evaluere den strategiplanperioden som nå går mot slutten og starte arbeidet med en ny strategiplan for kirken.

Som kirke befinner vi oss i en utfordrende situasjon: «Kirke på nye måter» er på mange vis hovedoverskriften over mye av det vi har fokus på for tiden. Vi har derfor behov for å tenke godt, grundig og kreativt gjennom spørsmål som hvordan vi forstår oss selv og vårt oppdrag, hva slags kirke vi ønsker å være i Norge i 2020-årene, om vi kan klare å formulere noe på dette som både er samlende og som verdsetter det store mangfoldet og om vi kan finne nye og bedre måter å samhandle på?

Tanken er at det de sentralkirkelige styrene kommer fram til gjennom denne prosessen fram mot årskonferansen i juni, skal danne utgangspunkt for konkrete mål og planer for kirkens ulike råd, utvalg og menigheter.  Vår styrke ligger i det vi kan få til sammen!

Det at vi samles til strategidag og skal starte arbeidet med en ny strategiplan betyr ikke at alt skal bli snudd på hodet. Det gjøres mye bra på mange hold. Det skal vi ta vare på og videreutvikle. Men vi tror at vi har mye å hente på å tenke sammen om hva vi er som kirke, hva som kjennetegner oss og gjør oss unike. Det kan bidra til tydeligere fokus og nye perspektiver. Ikke minst i en krevende tid for kirken på verdensplan kan denne prosessen fungere samlende – og fokuserende på det som er kirkens oppdrag: Å skape disipler av Jesus Kristus slik at verden forvandles.

Dette ordtaket tar jeg med meg inn i strategidagen: «Når forandringens vinder blåser over landskapet, gjør mennesker to ting: Noen går i hi, mens andre går ut for å bygge vindmøller».

Og min bønn er denne: «Skjenk oss, Gud, mot til å bruke nye muligheter, visdom til å vurdere dem, raushet til å akseptere dem og glede ved å gjøre noe med dem».

Knut Refsdal

tilsynsprest

 

Lignende artikler
Hovedstyret har møte fredag 17. og lørdag 18. september. Les mer
Et av våre mest sentrale styringsdokument er "Metodistkirken mot 2030". Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone