En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Nominasjoner til årskonferansen

Nominasjoner til årskonferansen

07.02.2020
Vi minner om at det må nomineres til viktige verv i årskonferansen. Få oversikten her.
Nominasjoner til årskonferansen

Valg 2020:

Følgende tillitsverv skal velges ved årskonferansen 2020:

Hovedstyret
Leder, årsklasse 2020-2022
Legt medlem, årsklasse 2020-2022
Leg vara, årsklasse 2020-2022
Pastoralt medlem, årsklasse 2020-2022
Pastoralt medlem, årsklasse 2020-2022
Leder av misjonsrådet, årsklasse 2020-2022
(Den kandidat som får nest flest stemmer i valgene «pastoralt medlem» og «legt medlem av hovedstyret» blir automatisk vara. Det bes dermed om at det spesielt opplyses dersom kandidatene ikke ønsker en varaplass)

Misjonsråd:
(Leder står oppført under «hovedstyret»)
Leg kvinne, årsklasse 2020-2024
Leg mann, årsklasse 2020-2024
Pastoral: 2020-2024

Det teologiske seminar:
Styrets leder, årsklasse 2020-2022
Årsklasse 2020-2022
Vara, årsklasse 2020-2022

Årsmøterepresentant i Blå Kors Norge
Årsklasse 2020-2024; To representanter +vara

Representanter i Familie og Mediers landsmøter
Årsklasse 2020-2024; To representanter

Årskonferansens desisjonskomite
Årsklasse 2020-2023

Representant til Kirkens Nødhjelps representantskap
Representant årsklasse 2020-2022
Vara 2020-2022

Nominasjonskomiteen tar imot forslag frem til 1.april på kandidater til tillitsvervene. Forslag kan sendes til nominasjonskomiteen ved: lisa.kristin.hanielsen@metodistkirken.no

 

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone