En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>- Bli med på Steg 2020!

- Bli med på Steg 2020!

17.02.2020
Steg er første skritt på veien til nye fellesskap, sier Ximena, Martine og Egil.
- Bli med på Steg 2020!Martine Dahl Jørgensen, Ximena Urup Engbjerg og Egil Hægeland brenner for smågrupper i Oslo og anbefaler alle å bli med på Steg 2020.

 

20. til 22. mars i Centralkirken i Oslo er det Steg 2020, en samling for mennesker som brenner for, er med på eller tenker på å starte nye kristne fellesskap. Det er Metodistkirken som arrangerer Steg, men de som skal bidra kommer fra ulike sammenhenger. Hovedtalene holdes i år av biskop Christian Alsted, Helene Benedikte Granum-Aanestad, Kristin Odén Broback,  Janne Våje Nielsen fra Frelsesarmeen, Kristian Landro Sauda fra Huskirker og Geir Undheim fra Salt Voss.

Men det blir flere innspill fra metodister som er i gang med å danne nye fellesskap, med erfaringsdeling og inspirasjon.

Tre av dem du vil møte er Ximena Urup Engbjerg, Martine Dahl Jørgensen og Egil Hægeland. De er i gang med smågrupper i Oslo.

Egil forteller at de var med på Steg i 2018. Da ble de spurt om å være med og dele av de drømmene og visjonene som de hadde for nye smågrupper for unge i Oslo. For dem ble dette en viktig del av utviklingen av planene og bidro sterkt til å presisere visjonen og hjalp dem å gå fra planer til handlinger.
- Steg var en god opplevelse og inspirerte meg. Jeg håper det blir naturlig for Metodistkirken å ha Steg hvert år, at det er noe som vil vokse frem naturlig. Jeg gleder meg til å være med og bli inspirert og forhåpentligvis inspirere noen med våre erfaringer, sier Egil.

Martine er enig og sier at hun håper Steg blir en arena der vi møtes på tvers av menigheter, alder og erfaringer. Det er et flott sted å bli kjent med andre som deler tanker om nye fellesskap.

Hun trekker frem at det denne gangen ikke er noen øvre aldersgrense, og håper at det er noen med lengre erfaring som vil være med og dele. Steg handler jo om å lære av erfaringene og tenke nytt. Vi må forstå at kirken endrer seg og ikke er det den alltid har vært.

Ximena deler de to andres tanker og legger til at hun ser frem til undervisningen i ledelse som vil skje i løpet av dagene i Centralkirken. Det synes hun var en god og viktig del av samlingen i fjor. Hun sammenligner Steg med et sted der en får nye verktøy for å nå flere mennesker med kirkens budskap.

- Hva skal dere bidra med?

- Vi skal fortelle om hva som har skjedd siden Steg i 2018. Da fortalte vi om planene våre, nå skal vi fortelle om hvordan det gikk da vi startet. Vi vil være ærlige om at det ikke har vært bare enkelt. Vi hadde høye ambisjoner og det viste seg at det ikke var så lett å gjennomføre i praksis, sier Egil.

- Vi er vel den gruppa som har kommet i gang med praktisk arbeid siden vi delte planer for to år siden. Det vil vi fortelle om. Vi har måtte justere planene og håper ikke det vil ta vekk inspirasjon. Vi er jo fortsatt svært inspirerte, selv om veien viser seg å være lengre enn vi håpet, sier Martine med et smil.

Ximena understreker at dette er noe de brenner for, og at de har mange gode og nyttige erfaringer som de får flere av hver uke de er samlet til fellesskap.

Martine oppfordrer alle til å vurdere sterkt om ikke Steg 2020 er noe for deg. Du skal ikke føle at Steg kun er for de som har store prosjekter. Det viktigste er at du har lyst til å høre nye ideer og dele små og store erfaringer.

Ximena slår fast at Steg 2020 ikke er det endelige målet, men at Steg kan være et første skritt på veien til nye fellesskap.

De er alle enige i at Steg var svært bra sist og at de anbefaler alle til å delta. De mener det er viktig å møte andre som har lyst til å være med og bygge opp nye fellesskap. Det var slik Egil og Martine møtte Ximena for et år siden og fant ut at de delte en drøm om å skape noe nytt i Oslo. Steg vil ikke bare bli lærerikt og inspirerende, men det vil også utvide ditt nettverk, så bli med!

Steg 2020

 

- Bli med på Steg 2020!

 

 

NYESTE ARTIKLER
Bli med når STEG konferanse går digitalt 12.-13. mars 2021. Les mer
Bli fadder!
2019-09-26
Lignende artikler
Bli med når STEG konferanse går digitalt 12.-13. mars 2021. Les mer
21.-23. september inviteres alle mellom 16 og 35 år som vil være med og fornye Metodistkirken. Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone