En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Mulighetsstudie for Grünerløkka

Mulighetsstudie for Grünerløkka

09.03.2020
Det skal gjennomføres en mulighetsstudie for utvikling av Metodistkirken på Grünerløkka med et A-team av fagfolk.
Mulighetsstudie for Grünerløkka

Sammenslutningen Enerhaugen arkitektkontor, Byantroplogene og Afry er valgt ut til å lage mulighetsstudie for Metodistkirken på Grünerløkka

21 team meldte sin interesse for å utføre mulighetsstudien for Metodistkirken på Grünerløkka. Stiftelsen Betanien Oslo har nå gitt oppdraget til  Enerhaugen arkitektkontor, Byantroplogene og Afry. Teamet på sju personer består av både arkitekter, antropologer og tekniske fag.

De innkomne forslagene ble vurdert på teamsammensetning, oppgaveforståelse, metode og prosess, der vinnerteamet scorer godt på alle punktene. I tillegg inneholdt søknaden overbevisende referanser, både i form av byggeprosjekter og ikke minst prosesser. Komiteen kom til enighet etter to møter.

– Vi i Byantropologene er glade for å kunne bidra til å sikre den sosiale bærekraften i prosjektet gjennom aktiv bruk av vår metodiske verktøykasse. Vi er kulturelle oversettere som vil oversette brukernes behov til arkitektene og klimarådgiverne i teamet, som har større fokus på de fysiske og tekniske løsningene. Sammen vil vi kunne utvikle et bærekraftig prosjekt, sier Katja Bratseth fra Byantropologene

– Å ta medvirkning på alvor i hele utviklingsprosessen av et sted sikrer ikke bare økt sosial bærekraft, men også økonomisk og miljømessig bærekraft ved at vi kvalitetssikrer at det som utvikles faktisk samsvarer med det som brukerne har behov for. Det antropologiske arbeidet kan også bidra til innovative ideer til det arkitektoniske designet og hindre potensielle konflikter i vanskelige utviklingsprosesser, fortsetter Bratseth til FutureBuilt som har samarbeidet tett med Stiftelsen Betanien Oslo gjennom et boligprosjektet på Furuseth som fikk svært positiv omtale og heder.

 

Link til omtale av tildelingen av oppdraget.

Link til utlysningstekst.

 

NYESTE ARTIKLER
Her finner du linken du trenger. Les mer
Bli fadder!
2019-09-26
Lignende artikler
Søndag 26. august kl. 11.00 er alle hjertelig velkommen til festgudstjeneste i Metodistkirken på Grünerløkka Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone