En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Nye retningslinjer og anbefalinger!

Nye retningslinjer og anbefalinger!

12.03.2020
Nye retningslinjer og anbefalinger!

Ny informasjon om tiltak i forbindelse med Korona-pandemien


Med bakgrunn i nye råd og opplysninger i etterkant av anbefalingen hovedkontoret sendte ut i går, har vi bestemt følgende:
•    Gudstjenester og øvrig møteaktivitet: Alle offentlige gudstjenester og all annen møteaktivitet i Metodistkirken avlyses foreløpig til og med 29. mars. Dette omfatter også barne- og ungdomsaktiviteter.
•    Kirkelige handlinger: Prester kan gjennomføre gravferd og vielser med maksimalt 100 deltakere forutsatt at dette ikke fører til mer enn halvfull kirke / kapell.
•    Sykebesøk: Ved å overholde nødvendig sikkerhetsavstand kan en prest på anmodning foreta sykebesøk hos alvorlig syke eller døende. Vi anbefaler kun ett besøk pr dag, og at det hvis mulig går minimum to dager til neste besøk. For besøk på institusjoner er det viktig å sette seg inn i hvilke retningslinjer som gjelder på stedet.
•    Menighetskonferanser: Det gjøres en vurdering sammen med tilsynsprest om menighetskonferansen skal utsetter eller gjennomføres på annen måte f.eks. som pastoratkonferanse.
•    Reiser: Innenlandsreiser som ikke kan skje med bil, bør avlyses. Alle utenlandsreiser avlyses.

Biskop Christian Alsted skriver i en mail til Metodistkirken i Danmark: «Koronavirus- pandemien utfordrer vår helse og vårt helsesystem. De nødvendige forholdsreglene regjeringen har tatt, påvirker hverdagen for oss alle, særlig de som er smittet, alvorlig syke, og som befinner seg i risikogruppen. Vi skal passe på hverandre, og som kirke ta vårt ansvar for å medvirke til å begrense spredningen av smitte i samfunnet. Derfor følger vi naturligvis regjeringens anbefalinger, også selv om dette medfører at planlagte arrangementer ikke kan gjennomføres, og at vi en tid må endre våre måter å være sammen på. Vi skal passe på hverandre og holde avstand».

Kabinettet arbeider nå med muligheten for å lage en nettbasert gudstjeneste på for eksempel Facebook. Det vil bli gitt nærmere informasjon om dette når det er endelig avklart.

La oss be for vårt land og vår regjering, for helsevesenet og for de som er rammet av Koronaviruset eller lever med frykt!

12.03.2020

Johanna Lundereng        Knut Refsdal            Vidar Sten Bjerkseth
Daglig leder                       Tilsynsprest                HR-rådgiver

 

Viktige lenker:


www.helsedirektoratet.no

Folkehelseinstituttets anbefalinger www.fhi.no/nettpub/coronavirus
Næringslivets sikkerhetsråd www.nsr-org.no/aktuelle-saker/koronavirus-rad-til-naringslivet-article1412-110.html
NHOs råd til bedrifter www.nho.no/tema/arbeidsliv/artikler/koronaviruset-rad-til-bedrifter
UDs reiseråd www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/velg-land/id2414273

 

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone