En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Oppdatert informasjon om tiltak i forbindelse med Koronaviruset (16.03.2020)

Oppdatert informasjon om tiltak i forbindelse med Koronaviruset (16.03.2020)

16.03.2020
Oppdatert informasjon om tiltak i forbindelse med Koronaviruset (16.03.2020)

Situasjonen med spredning av Koronaviruset er i stadig utvikling, og det kommer derfor også stadig ny informasjon til hvordan vi skal forholde oss til situasjonen.
Det er opprettet en nasjonal ressursgruppe for Metodistkirken i Norge bestående av daglig leder Johanna Lundereng, tilsynsprest Knut Refsdal og HR-rådgiver Vidar Sten Bjerkseth. Vi følger situasjonen nøye, og vil komme med oppdateringer når vi finner det nødvendig. Disse vil bli lagt ut på kirkens nettside i tillegg til at de sendes ut på mail til menigheter og ansatte. Vi kan også kontaktes hvis dere har spørsmål knyttet til tiltakene.
Hovedkontoret har vanlig drift, men de ansatte har hjemmekontor inntil videre.

Her finner du en oppdatert oversikt over tiltakene i forbindelse med Koronaviruset:

  • Gudstjenester og øvrig møteaktivitet: Alle offentlige gudstjenester og all annen møteaktivitet i Metodistkirken i Norge avlyses foreløpig til og med 29. mars. Vi anbefaler at heller ikke smågrupper (bibel-/samtalegrupper) samles.
  • Utleie av kirken: Vi anbefaler at også grupper som leier lokaler i kirken, får beskjed om å avlyse sine samlinger for den samme perioden.
  • Gravferd: Prester kan gjennomføre gravferd med maksimalt 50 til stede. Den er derfor kun for den nærmeste familie eller pårørende. Vær oppmerksom på at i noen kommuner kan antallet være satt enda lavere. Dersom det oppstår vanskelige situasjoner som følge av dette kravet, kan tilsynsprest kontaktes for råd.
  • Dåp og vigsel: Det kan legges til rette for en lukket dåpsgudstjeneste med noen fra familien til stede. Vigsel kan gjennomføres med samme begrensninger som ved gravferd.
  • Hus- og sykebesøk: Ordinære hus- og sykebesøk opphører inntil videre. Vi vil imidlertid oppmuntre til regelmessig telefonkontakt med spesielt eldre, syke og ensomme. Dersom du som prest / diakon blir tilkalt, og det er mistanke om smitte eller gjelder folk i karantene, må det avklares med lokale helsemyndigheter om prosedyrer knyttet til dette. For tilkalling til sykehus eller institusjon er det viktig å sette seg inn i hvilke retningslinjer som gjelder på stedet.
  • Unngå smitte: Det er viktig at dere følger helsemyndighetenes råd og ikke bevisst setter dere i en situasjon hvor dere kan utsettes for smitte og dermed ikke vil kunne fortsette å utføre tjenesten som prest / diakon.
  • Hjemmekontor: Vi anbefaler bruk av hjemmekontor spesielt for de menighetene som har flere ansatte.

Takk for den tjenesten dere gjør også i denne krevende situasjonen! La oss omslutte hverandre i bønn, samtidig som vi fortsatt ber for vårt land, regjeringen og helsevesenet, og for de som er rammet av Koronaviruset eller lever med frykt!

Johanna Lundereng        Knut Refsdal            Vidar Sten Bjerkseth
Daglig leder                        Tilsynsprest               HR-rådgiver

 

 

Noen nyttige lenker:


www.helsedirektoratet.no

Folkehelseinstituttets anbefalinger www.fhi.no/nettpub/coronavirus

Lignende artikler
Det har kommet nye regler for hvordan vi kan samles i kirkene våre. Les mer
Det er lagt ut en oppdatert smittevernveileder for menighetene. Les mer
Biskop Alsted skrev en artikkel til siste utgave av Brobyggeren, der kun deler av teksten kom på trykk. Les hele artikkelen om kirkens muligheter og utfordringer her. Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone