En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Oppdatert informasjon om tiltak i forbindelse med koronaviruset (18.03.2020)

Oppdatert informasjon om tiltak i forbindelse med koronaviruset (18.03.2020)

18.03.2020
Oppdatert informasjon om tiltak i forbindelse med koronaviruset (18.03.2020)

Vi har fått enkelte henvendelser med aktuelle spørsmål i den nåværende situasjonen. Vi vil derfor gi følgende tilleggsinformasjon til det som vi tidligere har skrevet:

Konfirmasjon: Vi anbefaler at konfirmasjoner utsettes til etter sommeren, og at et vedtak om dette gjøres i samarbeid med foreldrene.
Permittering: Kabinettet opplyser at de har ingen planer om permittering av kirkens prester eller diakoner. Det kan imidlertid være aktuelt med permittering av ansatte i andre typer stillinger i menighetene. Dersom dere trenger bistand i denne prosessen, kan HR-rådgiver kontaktes.
Påsken: Vi kan på nåværende tidspunkt ikke si noe om det vil bli åpnet for samlinger i påskeuka. Vi må avvente hva myndighetene bestemmer skal skje etter 26. mars.


Vi vil legge ut oppdatert informasjon på kirkens nettside så snart vi har noe nytt å meddele.


18.03.2020
Johanna Lundereng            Knut Refsdal                 Vidar Sten Bjerkseth
Daglig leder                           Tilsynsprest                    HR-rådgiver

 

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone