En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Oppdatert smittevernveiledning ift hjemme-, syke- og institusjonsbesøk

Oppdatert smittevernveiledning ift hjemme-, syke- og institusjonsbesøk

25.05.2020
Oppdatert smittevernveiledning ift hjemme-, syke- og institusjonsbesøk

 

Til Metodistkirkens ansatte og menigheter

Oppdatert smittevernveiledning ift hjemme-, syke- og institusjonsbesøk

Det er viktig å møte enkeltpersoners behov for samtale og eventuelt ønske om nattverd. Ressursgruppa har  derfor utarbeidet oppdatert informasjon knyttet til sjelesorgsamtaler som åpner opp for igjen å kunne gjøre hjemme- og institusjonsbesøk.
Hovedprinsipper i de alminnelige smitteforebyggende tiltak vil også være retningsgivende for sjelesorgsamtaler i hjemmene eller på institusjon:
•    Tilstrekkelig avstand og praktisk tilrettelegging
•    Gode rutiner for hygiene og renhold
•    Minst mulig felles bruk og berøring av utstyr og inventar
Ved behov for avklaring på bakgrunn av henvendelse om besøk, kan menighetens ressursgruppe eller tilsynsprest kontaktes for rådgivning.

Takk for den flotte tjenesten dere gjør i disse krevende tider!

Vidar Sten Bjerkseth
HR-rådgiver
Metodistkirken i Norge

 

Les alt om smitteverntiltakene her.

 

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone