En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Innføring av generalkonferansevedtak er utsatt

Innføring av generalkonferansevedtak er utsatt

29.05.2020
Nye datoer er satt for general- og sentralkonferansene, og det utsetter innføringen av vedtak fra siste generalkonferanse.
Innføring av generalkonferansevedtak er utsattBilde fra siste sentralkonferanse i 2016 der biskop Alsted ble gjenvalgt for en andre periode.

 

I en pressemelding fra biskop Christian Alsted informeres det om at generalkonferansen vil bli avholdt i Minneapolis 29. august til 7. september 2021. Møtet for det som er United Methodist Church sitt høyeste organ ble utsatt på grunn av den pågående Covid-19 pandemien. Generalkonferansen vil fortsatt bli avholdt i Minneapolis Convention Center som planlagt.

Dette medfører at vedtakene som ble gjort ved den ekstraordinære generalkonferansen i 2019, ikke vil tre i kraft i sentralkonferansene før 7. september 2022.

Det er ikke satt en ny frist for innlevering av ytterligere forslag til den utsatte generalkonferansen.

Med den utsatte generalkonferansen på plass i kalenderen, har biskopsrådet satt datoen for de juridiske konferansene i USA til 10. til 12. november 2021. Her vil biskopsvalgene for disse områdene bli avholdt.

De syv sentralkonferansene i Afrika, Europa og Filipinene, setter også nye datoer for sine konferanser der biskopsvalgene skal skje. Kirkeordningen krever at disse møtene skal avholdes innen ett år etter generalkonferansen.

Den Nordeuropeiske og Eurasiske Sentralkonferansen var originalt planlagt avholdt i mars 2021 og er nå fastsatt til å avholdes 6. til 10. april 2022 i Tallinn, Estland. Biskop Eduard Khegay har avtjent sin første periode på åtte år og er valgbar for en forlengelse på fire år. Biskop Christian Alsted avslutter sin andre valgperiode og det vil bli avholdt biskopsvalg.

Mer informasjon om tidsfrister for innlevering av forslag og nominasjoner til biskopsvalgene vil bli gjort kjent etter vårmøtet til sentralkonferansens råd i 2021.

 

Lignende artikler
Mens vi nærmer oss den ekstraordinære generalkonferansen i februar 2019, sier biskop Christian Alsted at veien frem som en samlet kirke er å forbli i dialog med hverandre. Les mer
Tro som bærer:
2022-04-06

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone