En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Diakoniens- og evangeliseringens dag er 4.oktober

Diakoniens- og evangeliseringens dag er 4.oktober

15.09.2020
Diakoniens- og evangeliseringens dag er 4.oktober

Diakoniens- og evangeliseringens dag markerer vi i menighetene våre hvert år. I år er faller denne dagen på 4.oktober, selv om det selvfølgelig er mulig å arrangere på andre datoer. Det som er viktig er at vi på denne dagen har ekstra fokus på jobben som gjøres innenfor områdene diakoni og evangelisering.

I kirken vår, er det gruppen "Metodistkirken, nasjonalt arbeid" (MNA) som har et overordnet ansvar for dette området. MNA har tre primære fokusområder, og vi ber om deres støtte i bønn og takk for arbeidet som gjøres: 

 

Fokusområde lederutvikling:

Takkeemner:

 • 21 deltagere fullførte, 18 som tok eksamen (alle besto).
 • Deltagelse i teamet for lederkurset for ungdom; Timoteus

Bønneemner:

 • Nytt lederkurs ønskes startet høsten 2021 dersom interessen er der blant legfolk og prester/diakoner.
 • Ungdom som ønsker å være ledere i kirken vår

 

Fokusområde menighetsutvikling:

Takkemner:

 • 24 menigheter har deltatt på menighetsrådgiving til nå.
 • 10 menigheter som er i menighetsutviklingsprosess nå.

Bønneemner:

 • Videre utvikling i alle menighetene våre.
 • Nye trosfellesskap.

 

Fokusområde diakoni, kirke og samfunn

Takkeemner:

 • Arbeidet som gjøres ved å vise kirkens meninger gjennom uttalelser, faktakort med informasjon, og fokus på merkedager som understreker våre holdninger.

Bønneemner:

 • Videre arbeid med kirkens diakonale profil
 • At vi som kirke tydelig kan vise Guds kjærlighet til verden
Lignende artikler
Ledelse som fag
2018-04-19
Kirken tilbyr et nytt kurs i fagfeltet ledelse i samarbeid med MF. Les mer
Menighetsplanting
2020-06-05

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone