En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Søk Fremtidsmidler til menigheten nå

Søk Fremtidsmidler til menigheten nå

16.09.2020
Søk Fremtidsmidler til menigheten nåStephanie Buadu var leder for MBU da fremtidsdagen ble gjennomført. Nå kan dere søke på midler til fremtidsrettede prosjekter.

 

årskonferansen i Arendal i 2018 ble det brukt en hel dag på barn og ungdom. Vi kalte dagen for "Fremtidsdagen." Da drømte og snakket vi. Nå skal dette arbeidet settes ut i handling. Din menighet kan søke om økonomisk støtte til arbeidet. Tiltakene skal være for barn og ungdom mellom 0-26 år. Både tiltak som styrker egne ungdomslag og utadrettede kan det søkes om.

Søknadsfrist 1.oktober 2020. Rapportering av tildelte midler skal skje innen 31. mai 2021.
Søknadsskjema og budsjett sendes til fremtidsdagen@mbu.no

Hvem kan søke om penger?
●    BUR , Menigheter og Lokallag 

   
Hvilke kriterier må være oppfylt for å få godkjent en søknad?
●    Barn/ungdom er aktivt involvert i utformingen og gjennomføring av tiltaket og søknaden
●    Barn/ungdom er direkte involvert og/eller berørt av tiltaket
●    Tiltaket skal være forankret (eies av) i BUR eller menighetsråd
●    Det skal oppgis kontaktinformasjon til en kontaktperson som er ansvarlig for innrapportering tilbake til arbeidsgruppen
●    Tiltaket skal være minimum 50% finansiert av menighetens/BUR sine egne midler
●    Tilskuddet skal ikke brukes på lønn
●    Samarbeid med andre menigheter (der det er aktuelt) skal utredes.


Tiltak som følger disse retningslinjene vil bli prioritert:
●    -Tiltak som er nyskapende og attraktive for barn og ungdom som primært ikke allerede er en del av menigheten vil bli prioritert
●    -Tiltak som beholder barn og ungdom fra en aldersgruppe til en annen. For eksempel ivareta konfirmanter eller studenter som flytter til nytt sted


Økonomi
Det legges ved budsjett for tiltaket. Her legger dere inn alle inntekter og utgifter som er kjente pr. dags dato.
Dette inkluderer også menighetens bidrag, samt summen dere søker fra Fremtidsdagens pott.

 

Relaterte dokumenter
Lignende artikler
Nå er høydepunktene fra innledningene, samtalene og mange av ideene samlet i sitt eget hefte. Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone