En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Biskop Innis fra Liberia hilser konferansen

Biskop Innis fra Liberia hilser konferansen

Skrevet av: Karl Anders Ellingsen
01.06.2013
Fra vårt samarbeidsland Liberia har vi fått følgende hilsen.
Biskop Innis fra Liberia hilser konferansenBiskop Innis hilser konferansen fra Liberia.

Kjære biskop Alsted

På vegne av deres brødre og søstre i Årskonferansen til Metodistkirken i Liberia, hilser min kone Irene og jeg deg og alle våre brødre og søstre i Årskonferansen til Metodistkirken i Norge i Jesu Kristi navn. Biskop Innis fra Liberia hilser konferansenBiskop John G. Innis

Nå når dere er samlet til Årskonferanse denne helgen for å feire Guds godhet og kjærlighet, takker vi Gud for dere og for det at dere deler Guds kjærlighet med oss på så mange ulike måter gjennom mange år. Gjennom deres bønner, kjærlighet, økonomisk støtte og så mange andre gaver, har dere hjulpet oss å forandre Liberia. Det bygges skoler, klinikker og vannbrønner i mange deler av Liberia i dag. Dette hadde ikke vært mulig om det ikke var for det kristne hjertelaget til det folk som kaller seg metodister i Norge. For en velsignelse det er!

Må Gud lede dere i alle forhandlingene til Guds rikes fremme her på jorden.

Deres i Kristus

biskop John G. Innis

Årskonferansen i Liberia

Metodistkirken

 

 

Dear Bishop Alsted,
 
On behalf of your brothers and sisters of the Liberia Annual Conference of The United Methodist Church, Irene and I greet you and all of our brothers and sisters of your conference in the name of Jesus Christ.
 
As you gather this weekend to celebrate the goodness and love of God, we wish to thank God for you and your people for sharing the love of God with us in many ways in years past and in the present. Through your gifts of prayers, love, financial blessings,and many more, you have helped us in transforming Liberia. There are schools, clinics, and water wells built in remote places today. These would not have been made possible had it not being for the good Christian hearts of the people called United Methodists of Norway. What a blessing!
 
May God guide your delebrations in all you do to enhance the kingdom of God here on earth.
 
Yours in Christ,
 
Bishop John G.  Innis
Liberia Area
The United Methodist Church

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone