En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Alt om valgene

Alt om valgene

Skrevet av: Karl Anders Ellingsen
03.06.2013
Her får du alle valgresultatene fra Årskonferansen 2013
Alt om valgeneLeif S. Jacobsen er valgt som ny leder av Diakoni- og Evangeliseringsrådet og medlem av Hovedstyret. Her sammen med en blid kollega Dag-Martin Østevold (til venstre).

 

Sak 23 Valg
 

01.  Hovedstyret


b)    Årsklasse 2013-2015:

            Leder Diakoni- og Evangeliseringsrådet: Leif Jacobsen


e)    Årsklasse 2013-2015:

            Pastoral:         Anne Grete Spæren Rørvik

            Vara:                Helle Maria Wolstad

 

Helle Maria Wolstad er vara for 2 personer, for Stig-Johnny Jørstad og Anne Grethe Spæren Rørvik.

Dersom en av disse valgte blir permanent borte, skal nominasjonskomiteen finne en ekstra vararepresentant.

                                                                                                                                                                                                                    

            Lek:                 Ingerid Hoggen

            Vara:                Jan Lillevik
 


02.  Diakoni- og Evangeliseringsrådet


b)       Årsklasse 2013-2017:

            Lek kvinne      Veronica Hegglund  

            Vara lek           Herdis Marie Ruud Hansen

            Lek mann        Rune Nese

            Pastoral           Leif S. Jacobsen (ble valgt under Hovedstyret til leder for DER. Han trer dermed automatisk inn i

                                                                        pastoral årsklasse.)

            Vara pastoral   Mariann Stensøe


08. Metodistkirkens teologiske seminar


Årsklasse 2013-2017

                                       Reidun Larsen

                                       Karin Thomson, vara


09. Styret for Stiftelsen Soltun Folkehøgskole


       Styret velger selv sin leder

       Årsklasse 2013-2017

                                                                          Styremedlemmer:                  Varamedlemmer:

       a) Etter innstilling fra Hovedstyret:      Per-Endre Bjørnevik              Arild Pedersen

       b) Etter innstilling fra MBU:                   MBUs landsstyre oppnevner           

       c) NN-konferansen:                                Mari Odén Halvorsen            Nina Berg


10. Metodistkirkens Personalkasse

 

Årsklasse 2013-2015

2013-2015:          Torbjørn Ribe

Valgt blant Personalkassens medlemmer:

2013-2015:          Gunnar Bradley

2013-2015:          Jan Robert Madsen (vararepresentant)


16. Tilsynsmannskomiteer


Årsklasse 2013-2015

Østre Distrikt:               Anne Grete Spæren Rørvik, Marthe Odén Hval og Torbjørn Ribe.

Sør-Vestre Distrikt:      Leif S. Jacobsen, Solveig Barmen Johnsen og Nils Eivind Holmedal.

Nordre Distrikt:             Idar Halvorsen, Arne Helge Hansen og Marit Hetmann.


19. Norsk Råd for Misjon og Evangelisering, årsmøterepresentant


Årsklasse 2013-2017

                                         Roar G. Fotland

 

24. Innstilt til MBU 2014-16


       Hovedstyret innstiller 2 repr.
                                        Marie Eikemo Larsen

 
Hovedstyret arbeider med å finne en kandidat til, og ber konferansen om å få gjøre vedtak på kandidat i hovedstyremøte og melde dette til MBUs landsmøte.26. Toneheim 2013-2016


       Fra Hamar menighet:     Helge Nilsen.

                                                   Olav Øgreid                     vara: adm. leder


31. Tjenesterådet 2012-2016

                                                   Toril Vikøren


33. Desisjonskomiteen


Forslag: Nominasjonskomiteen jobber videre med å finne kandidater og oversender forslaget til Hovedstyret for godkjenning.

FORSLAGET BLE STØTTET.34. Forslagskomiteen

 

Årskonferansen foreslår kandidater i plenum.

                          Leder:             Brede Aasen

Årsklasse 2013-2016:

                          Pastoral:         Rune Joar Larsen

                          Lek:                  Hege Bergjord

Vara er tidligere valgt for 3 år om gangen og de er vara for alle årsklassene.

 

 

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone