En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Webinar om smågrupper

Webinar om smågrupper

19.10.2020
Onsdag 4. november kl. 20.00 til 21.15.
Webinar om smågrupper

 

Ressursgruppen for menighetsplanting og nye trosfellesskap i Metodistkirken ønsker å invitere deg, menigheten og alle de du inviterer med deg til et spennende webinar om smågrupper  onsdag 4. november kl. 20.00 - 21.15.  
 
Smågrupper er en vanlig beskrivelse av én måte å samles på i flere av våre menigheter i dag. Det var også noe vi metodister var spesielt gode på og brukte aktivt i perioder med sterk vekst og utvikling. Smågrupper er med andre ord en god metode å bruke når man skal organisere nye trosfellesskap/menighetsplantinger! Derfor ønsker vi å ha et webinar med dette temaet, og vi håper dette kan gi inspirasjon og nytt giv til både eksisterende menigheter, det å være kirke på nye måter og i nye menighetsplantingsinitiativ.
 
Vi håper du vil sette av denne onsdagskvelden til inspirasjon og input, og at du videresender og inviterer med deg mange fra din menighet og fellesskap. Vi vet jo alle hvordan det er å komme hjem fra en konferanse eller kurs og ha vært den eneste som deltok. Da blir det vanskelig å få til noe bevegelse. Men er dere mange som deltar sammen, så kan dette gi ny innsikt og bli til inspirasjon for mange, og om mulig være med og hjelpe dere til å ta et steg videre.  
 
Du kan registrere deg og videresende denne lenken til webinaret:  
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_JZe4bbyTQp2TK3SPLaAheQ
 
Om deltagerne:
Det er Kristin Odén Broback og Magnus Løvland som er vertskap for webinaret og panelsamtalen. Som panelister har vi med oss:  
- Helen Byholt Lovelace som vil dele erfaringer fra smågrupper i menigheten vår på Skånland og hvordan de tenker inn mot nyplanting i Fjelldal.  
- Ivar Granum som har skrevet boken «Guds menighet er jordens største under» og han vil fokusere på dynamikken i smågruppene og det bibelske grunnlaget for smågrupper.
- Ariel Lund som vil snakke om hvordan de satset på smågrupper fra dag én og hvordan det er blitt en vekstmotor i plantingen av menigheten Salt Trondheim. Salt har hentet inspirasjon fra det metodistiske klasseprinsippet til sin smågruppekultur, Tusen hjem, og dette kan du høre mer om i Webinaret.
- Du kan også delta med spørsmål i chat’en underveis, eller du kan sende inn spørsmål til jon.lovland@metodistkirken.no
 
Velkomment til et spennende Webinar i Metodistkirken!  


Med hilsen Nasjonalt team for menighetsplanting v/
Kristin Odén Broback
Magnus Løvland
Helene Benedikte Granum-Aanestad
Jon Løvland

 

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone