En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>And are we yet alive

And are we yet alive

16.11.2020
Les prest Ole Martin Andreassen sin baktanke til Brobyggeren før årskonferansen.
And are we yet alive

 

Ved en feil er teksten på trykk på baksiden av bladet en repetisjon av Hilde Marie Movafagh sine baktanker fra nr. 5. Derfor får du her Ole Martin Andreassen sine baktanker når vi nå samles digitalt til årskonferanse i pandemiens tid:

 

Når jeg var fersk prest, ung og sikkert dum, måtte jeg alltid le når vi startet årskonferansen med salmen: Skal vi hverandre se Ennå i livet her! Guds rike nåde lot det skje At vi fikk samles her. Ved guddomskraft han har Bevart oss inntil nå. Derfor, skjønt vi i fare var, Vi lever dog ennå.
 
Salmen er skrevet av Charles Wesley, og det var Metodistkirkens grunnlegger i Norge O. P. Petersen som oversatte den. Den står på nr 403 i Metodistkirken salmebok. Flere melodier brukes til denne salmen verden over.   
 
På engelsk lyder første vers slik:  
And are we yet alive, and see each other's face? Glory and thanks to Jesus give for his almighty grace!
 
Charles Wesley (1707-1788) skrev først denne til sin samling salmer fra 1749, som han kalte «Hymns and Sacred Poems» (Salmer og hellige dikt). Broren John Wesley inkluderte den i sin salmebok «A Collection of Hymns for the Use of the People Called Methodist» som ble utgitt i 1780. Der ble den plassert i begynnelsen av den delen han kalte «Når menigheten samles»,  og fra den tid så ble dette en viktig salme for metodistene når de samlet seg til sine årlige årskonferanser. Salmen har to spor; det jordiske – når vi skal møtes her på jorden, på møter, gudstjenester osv., men også et himmelsk spor om at vi en gang skal møtes i himmelen. Det er det første sporet jeg skriver litt om her i dag:  
Ser vi på salmen med norske 2020-briller kan salmen være både utdatert og tung i språket. Men klarer vi å se den gjennom brødrene Wesley sine briller, får den stor mening. Salmen starter med det faktum at vi faktisk er i live. I 1780 var livet et et sårbart prosjekt. Fattigdom, sykdom, pest og krig var en del av hverdagen. Det var derfor ingen selvfølge at man etter 12 måneder skulle møtes nettopp i «i live her» som salmen innleder med. Døden lå alltid bak på lur og ventet. Og i vers 3 så utdyper han det enda mer:  
«For hvilke problemer har vi sett, hvilke mektige konflikter har vi vært en del av, store kamper, mye frykt har vi sett siden sist vi var samlet her
Derfor; når han har fastslått at vi faktisk er i live, så stemmer Wesley i en takk: Glory and thanks to Jesus give for his almighty grace! Som kan oversettes slik: Ære og takk til Jesus som gir av sin allmektig nåde! O. P. Petersen oversetter det med: Guds rike nåde lot det skje At vi fikk samles her.
 
Og vi kan nærmest høre den gamle Negro spirituals i bakgrunnen:  
Nobody knows the trouble I've seen, Nobody knows but Jesus Nobody knows the trouble I've seen Glory, Hallelujah
 
Jeg skal innrømme at jeg ved en anledning skrev et brev til biskop Øystein Olsen der jeg blant annet nevnte at vi kunne starte vår årskonferanse med en annen salme. Om det var mitt lille hjertesukk, eller at andre enn meg hadde samme tanke, så sluttet vi etter hvert å synge denne salmen til begynnelse av våre konferanser.  
Salmen trenger nok en norsk ansiktsløftning i språket, (ideen og oppdraget er herved gitt) men ideen og tanken bak er ikke utdatert. Jeg må innrømme at ikke jeg synes at O. P. Petersen oversettelse er noe særlig bra! Jeg er glad for at vi synger andre sanger til innledning til vår årskonferanse. Men jeg vil gjerne ha ideen og tanken med salmen med meg videre. For i anderledesåret 2020 så må vi tørke støvet av innholdet og ideen bak salmen. Det er ikke så selvklart at vi igjen kan møtes til konferanse. Alt avlyses over en lav sko: Konfirmantleir, sommerfest, peffkurs, seminarer, nyttårsleir, speiderleir osv. Og selv om datateknologien hjelper oss litt så er det ikke det samme som å møtes på samme sted, i samme rom, spise ved samme bord. Og for mange så har 2020 virkelig vært en kamp på ulike måter. Mange har mistet jobben sin, andre har vært redde for å gå ut, noen har blitt syke, ja – noen har til og med ikke overlevd. Vi har erfart at livet og samfunnet er ganske sårbart.  
Derfor skal vi med brødrene Wesley, gamle O. P. Petersen og metodistene som har gått foran oss, rope ut vårt «Glory and thanks to Jesus give for his almighty grace!  
For at vi fremdeles kan komme sammen, at vi ved Guds store og allmektige nåde «Skal vi hverandre se Ennå i livet her!»

Ole Martin Andreassen

 

Lignende artikler
Valgresultater fra årskonferansen. Les mer
Historisk vedtak i en prosess som skal ende i full inkludering av LHBT+-personer. Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone