En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Nytt hovedstyre med beklagelse på sakskartet

Nytt hovedstyre med beklagelse på sakskartet

03.12.2020
Onsdag kveld hadde Hovedstyret sitt første og konstituerende møte etter Årskonferansen i november.
Nytt hovedstyre med beklagelse på sakskartetSelfier fra årskonferansen 2020.

Sakslisten viste at de nye medlemmene av Hovedstyret umiddelbart fikk få en smak på variasjonen av saker i Hovedstyret. Den saken som dominerte tiden dette Hovedstyremøtet var den beklagelsen til LHBT+-personer som årskonferansen vedtok. Selve behandlingen av denne saken ble gjort til en B-sak etter anbefaling av hovedstyrets AU. Dette er, ifølge hovedstyreleder Audun Westad, for å gi hovedstyret arbeidsro under selve utarbeidelsen og sikre en åpen og god dialog. Westad sier til Brobyggeren at det er nedsatt en egen arbeidsgruppe som skal lage et forslag. Dette skal så legges frem for hovedstyret. Westad er fornøyd med prosessen og er trygg på at det vil foreligge et vedtak i hovedstyret før jul. Flere av sakene på sakslisten ble utsatt på grunn av tiden som gikk med til å bli litt kjent, konstituering og arbeidet med beklagelsen.

Av andre saker som ble behandlet kan vi nevne at Varslingsrutiner for ansatte og frivillige medarbeider ble enstemmig vedtatt.

Konstituering

Tradisjonen tro var hele hovedstyret med alle medlemmer og varamedlemmer invitert til det første møtet. Det var også de avtroppende medlemmene fra forrige periodes hovedstyre.
På årskonferansen ble Ane Marte Mortensen (Centralkirken Oslo) valgt som legperson til hovedstyret med Ingerid Hoggen (Trondheim) som vara. På pastoral side ble pastor Christina Thaarup (Trondheim) valgt til hovedstyret med prest Anne Grete Spæren Rørvik (Drammen) som vara.

Hoggen er tidligere nestleder i hovedstyret under daværende hovedstyreleder Per Endre Bjørnevik. Spæren Rørvik har flere perioder som fast medlem i hovedstyret, Thaarup satt som pastoral vara i forrige periode, mens Mortensen nå startet sin første periode i hovedstyret. De som avsluttet sin tjeneste i hovedstyret var Wenche Aasmundtveit (Horten), Marte Odèn Hval (Kjølberg) og pastor Per Bradley (Hammerfest).

- Det er alltid spennende med utskiftninger av medlemmer i et styre. Og jeg synes det er gledelig at vi også i år får inn helt nye medlemmer uten tidligere hovedstyreerfaring, sier Audun Westad, gjenvalgt leder av hovedstyret. Han legger til at han synes det er svært positivt å se fire så kompetente damer bli valgt av årskonferansen inn i hovedstyret.

 

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone