En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>- Bli med på STEG 2021!

- Bli med på STEG 2021!

17.12.2020
Bli med når STEG konferanse går digitalt 12.-13. mars 2021.
- Bli med på STEG 2021!Ximena Urup Engbjerg, Martine Dahl Hægeland og Egil Hægeland blir med også når STEG konferansen går digitalt i mars 2021.

 

- STEG er første skritt på veien til nye fellesskap, sier Ximena, Martine og Egil.

12. til 13. mars 2021 er de nye datoene for den utsatte STEG konferansen som opprinnelig var planlagt helga etter at Norge stengte ned i mars.

STEG er en konferanse på nett for mennesker som brenner for, er med på eller tenker på å starte nye trosfellesskap. Det er Metodistkirkens Nasjonale team for menighetsplanting som arrangerer STEG. Teamet består av Helene Benedikte Granum-Aanestad, Magnus Løvland, Kristin Odén Broback og Jon Løvland, og det er Kristin og Magnus som er verter for denne digitale konferansen.

Når STEG blir en digital konferanse så er det med erfaring fra at lignende arrangement har fungert digitalt gjennom dette året. Selv har vi i Metodistkirken hatt både seminarer og årskonferansen digitalt og teamet har landet på å gjennomføre den utsatte konferansen i mars 2021 via Zoom.

Foredragsholderne kommer både fra egne rekker og fra andre sammenhenger: Biskop Christian Alsted, Helene Benedikte Granum-Aanestad, Kristin Odén Broback, Janne Våje Nielsen fra Frelsesarmeen, Kristian Landro fra Huskirker i Sauda og Geir Undheim fra Salt Voss.

Det blir også flere innspill fra metodister som er i gang med å danne nye trosfellesskap, med erfaringsdeling og inspirasjon. Tre av dem du vil møte er Ximena Urup Engbjerg, Martine Dahl Jørgensen og Egil Hægeland. De er i gang med smågrupper i Oslo.

Egil forteller at de var med på STEG i 2018. Da ble de spurt om å være med og dele av de drømmene og visjonene som de hadde for nye smågrupper for unge i Oslo. For dem ble dette en viktig del av utviklingen av planene og bidro sterkt til å presisere visjonen og hjalp dem å gå fra planer til handlinger.
- STEG var en god opplevelse og inspirerte meg. Jeg håper det blir naturlig for Metodistkirken å ha STEG hvert år, at det er noe som vil vokse frem naturlig. Jeg gleder meg til å være med og bli inspirert og forhåpentligvis inspirere noen med våre erfaringer, sier Egil.

Martine er enig og sier at hun håper STEG blir en arena der vi møtes på tvers av menigheter, alder og erfaringer. Det er et flott sted å bli kjent med andre som deler tanker om nye fellesskap.

Hun trekker frem at det denne gangen ikke er noen øvre aldersgrense, og håper at det er noen med lengre erfaring som vil være med og dele. STEG handler jo om å lære av erfaringene og tenke nytt. Vi må forstå at kirken endrer seg og ikke er det den alltid har vært.

Ximena deler de to andres tanker og legger til at hun ser frem til undervisningen i ledelse som vil skje i løpet av dagene som nå blir på nett. Det synes hun var en god og viktig del av samlingen i sist. Hun sammenligner STEG med et sted der en får nye verktøy for å nå flere mennesker med kirkens budskap.

- Hva skal dere bidra med?

- Vi skal fortelle om hva som har skjedd siden STEG i 2018. Da fortalte vi om planene våre, nå skal vi fortelle om hvordan det gikk da vi startet. Vi vil være ærlige om at det ikke har vært bare enkelt. Vi hadde høye ambisjoner og det viste seg at det ikke var så lett å gjennomføre i praksis, sier Egil.

- Vi er vel den gruppa som har kommet i gang med praktisk arbeid siden vi delte planer for to år siden. Det vil vi fortelle om. Vi har måtte justere planene og håper ikke det vil ta vekk inspirasjon. Vi er jo fortsatt svært inspirerte, selv om veien viser seg å være lengre enn vi håpet, sier Martine med et smil.

Ximena understreker at dette er noe de brenner for, og at de har mange gode og nyttige erfaringer som de får flere av hver uke de er samlet til fellesskap.

Martine oppfordrer alle til å vurdere sterkt om ikke STEG 2021 er noe for deg. Du skal ikke føle at STEG kun er for de som har store prosjekter. Det viktigste er at du har lyst til å høre nye ideer og dele små og store erfaringer.

Ximena slår fast at STEG 2020 ikke er det endelige målet, men at konferansen kan være et første skritt på veien til nye trosfellesskap.

De er alle enige i at STEG var svært bra sist og at de anbefaler alle til å delta. De mener det er viktig å møte andre som har lyst til å være med og bygge opp nye trosfellesskap. Det var slik Egil og Martine møtte Ximena for et år siden og fant ut at de delte en drøm om å skape noe nytt i Oslo. STEG vil ikke bare bli lærerikt og inspirerende, men det vil også utvide ditt nettverk, så bli med!

Konferansen går som nevnt på Zoom plattformen og er gratis å delta på.

I denne koronatiden er mye endret, og det er ikke like enkelt å nå alle. Vi oppfordrer deg derfor å dele denne artikkelen med så mange som du kan. Vær med og spre ordet om dette flotte arrangementet!

 

Artikkelen fortsetter under bildet.

- Bli med på STEG 2021!

 

 

Last ned brosjyren her.

Klikk på denne lenken i dag for å melde deg på: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMtdOisrT8oH9euQ-EI8K_Z87fhRVfB4UY2
Del gjerne med arrangementet med andre via Facebook https://fb.me/e/TPkM5myf

 

PROGRAM

FREDAG 12. mars (Dagstema: Invitert)
18.50 Åpent for pålogging/mingling
19.00 Velkomst & introduksjon STEG 2021
19.15 Invitert v/Biskop Christian Alsted
19.35 Refleksjon/samtale
19.50 Pause
20.00 Møt lørdagens foredragsholdere
20.15 Innlegg/intervju med Martine & Egil
20.35 Refleksjon/samtale
20.50 Avslutning for dagen

LØRDAG 13. mars (Dagstema: Utrustet & Sendt)
09.00 Velkommen & ord for dagen
09.10 Undervisning (1)
09.30 Refleksjon/samtale
09.50 Pause
10.00 Undervisning (2)
10.20 Refleksjon/samtale
10.40 Pause
11.00 Undervisning (3)
11.20 Refleksjon/samtale
11.40 Lunsj
12.30 Undervisning (4)
12.50 Refleksjon/samtale
13.10 Pause
13.20 Intervju og info om M4 Ready
13.45 Samtale om viktige ting videre
14.00 Pause
14.15 Sendt v/Biskop Christian Alsted
14.50 Avslutning av STEG 2021

 

Relaterte dokumenter
Lignende artikler
Tro som bærer
2020-08-31
Hva er kirkens største utfordringer, og hvordan løser vi dem? Les mer
Steg er første skritt på veien til nye fellesskap, sier Ximena, Martine og Egil. Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone