En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Beklagelse fra Metodistkirken

Beklagelse fra Metodistkirken

21.12.2020
Beklagelse fra Metodistkirken

Det var Metodistkirken i Norge sin årskonferanse som 20. november 2020 vedtok at det skulle gis en beklagelse til LHBT+ -personer. Selve utarbeidelsen av teksten ble overlatt til Metodistkirkens hovedstyre. Nå har hovedstyret oversendt beklagelsen. Den lyder slik:

 

Beklagelse fra Metodistkirken

Metodistkirken i Norge innrømmer og beklager de fordømmende holdningene og handlingene som har påført LHBT+-personer krenkelser, skade og lidelse i stedet for verdighet. Dette er i strid med evangeliet om Guds ubetingede nåde og kjærlighet. Hvert menneske er skapt i Guds bilde og elsket av Gud.  

 

Til Brobyggeren sier hovedstyrets leder Audun Westad at det er med sorg vi erkjenner at vi som kirke har såret andre. Vi har ikke klart å tilby den tryggheten mennesker skal kunne forvente. Derfor er det nødvendig at vi som kirke nettopp tar et oppgjør med dette og ber oppriktig om unnskyldning og tilgivelse.

- Hva har fokuset vært for arbeidet med beklagelsen?

- Fokuset for Hovedstyret, etter oversendelsen kom fra Årskonferansen, har vært å fange de signalene Årskonferansen sendte om at det måtte være samlende og oppriktig. Jeg mener disse signalene er fanget godt opp i unnskyldning vi nå fremsetter på vegne av hele Metodistkirken i Norge.

- Hvordan håper du at den vil bli sett av de som leser den?

- Jeg håper den vil bli sett som ærlig og troverdig, for dette er noe Årskonferansen har sagt tydelig at vi som kirke trenger å gjøre. Jeg håper også at den sees inn i prosessen vi som kirke er i etter konsensussamtalen i 2019 som ledet frem til at vi søker en vei fremover for full inkludering av alle, og da selvsagt sagt også våre LHBT+ venner og medlemmer.
Jeg er stolt av Årskonferansen som tar et slikt oppgjør med sin egen historie og som da tør å si at vi som kirke ikke har opptrådt godt nok, og i noen tilfeller også opptrådt sårende, avslutter hovedstyrets leder Audun Westad.

Beklagelse fra MetodistkirkenHovedstyreleder Audun Westad ved årskonferansen 2019.

 

 

 

Omtale av vedtaket i årskonferansen 2019.

 

Lignende artikler
Nyttårshilsen 2019
2018-12-31
Hovedstyre- og landslekleder Audun Westad har en nyttårshilsen til alle metodister i Norge. Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone