En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Vil du bli koordinator for Sommerfesten?

Vil du bli koordinator for Sommerfesten?

04.01.2021
Vil du bli koordinator for Sommerfesten?

 

Metodistkirken søker etter:

 

Koordinator for Sommerfesten

Vi søker en person til stillingen som koordinator for Sommerfesten. Stillingen er en 20% stilling som handler om å lede arbeidet med å planlegge, gjennomføre og følge opp Sommerfesten sammen med valgt leder. Det er valgt en komite for Sommerfesten hvor hver har et spesifisert ansvar. Komiteen har også et AU bestående av leder, MBU-representant og koordinator.

Arbeidsoppgaver:
•    Følge opp vedtak i Sommerfestkomiteen eller AU.
•    Følge opp komitemedlemmene med tanke på tidsfrister, drøfte deres arbeidsområde og koordinere det alle gjør.
•    Skrive mye av PR-materiellet det vil si brosjyre, innspill til Brobyggeren og jevnlige oppdateringer i sosiale medier.
•    Ha kontakt med Stavern folkehøyskole og de andre organisasjonene som har festival der på sommeren og som vi har tett samarbeid med. Det blir et par møter i Stavern i løpet av året, disse skjer på dagtid.
•    Følge opp bestemmelser fra myndighetene (gjelder smittevern akkurat nå)
•    Ta imot og følge opp påmeldinger.
•    Gjennomføring av selve Sommerfesten.
•    Etter Sommerfesten skal alt av fakturagrunnlag og annen type oppfølging være på plass. I denne perioden jobber koordinator tett med kasserer.

Vi søker en person som har gode administrative egenskaper og som derfor har god kontroll på romlister, fakturalister, måltidslister og andre typer lister som koordinator må ha kontroll på. Samtidig må man kunne tenke strategisk for Sommerfesten, det vil si tenke langsiktig og helhetlig.

Interesserte kan ta kontakt med leder for Sommerfestkomiteen, Steinar Hjerpseth (922 84 374), for ytterligere informasjon om stillingen. Søknad sendes daglig leder Johanna Lundereng (johanna.lundereng@metodistkirken.no) innen 20. januar.

Ønsket tidspunkt for tiltredelse: 15. mars 2021.

 

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone