En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Valgene 2021

Valgene 2021

30.01.2021
Også i årets Årskonferanse skal det velges personer til sentrale verv i kirken vår. Alle medlemmer og grupper i kirken kan nominere til postene.
Valgene 2021

Følgende valg skal foretas av Metodistkirkens årskonferanse i 2021

 • HOVEDSTYRET
  • Legt medlem, årsklasse 2021 – 2023
  • Leg varamedlem, årsklasse 2021 – 2023
  • Pastoralt medlem, årsklasse 2021 – 2023
  • Pastoralt varamedlem, årsklasse 2021-2023
  • Leder av Nasjonalt arbeid (MNA), årsklasse 2021-2023

(Valgbarhet til Hovedstyret krever at man er medlem i full forening. Den kandidaten som får nest flest stemmer i valgene «pastoralt medlem» og «legt medlem av hovedstyret» blir automatisk vara. Det bes dermed om at det spesielt opplyses dersom kandidatene ikke ønsker en varaplass.)

 • NASJONALT ARBEID, MNA:
  • (Leder skal velges, men står oppført under «hovedstyret»)
  • Leg kvinne, årsklasse 2021-2025
  • Leg mann, årsklasse 2021-2025
  • Leg vara, årsklasse 2021 – 2025
  • Pastoralt medlem, årsklasse 2021-2025
  • Pastoralt varamedlem, årsklasse 2021 – 2025

 

 • ÅRSKONFERANSENS DESISJONSKOMITÉ
  • Ett medlem i årsklasse 2021-2024

(Obs: Medlem av desisjonskomiteen bør være en person som antas å ha sete i årskonferansen, da det er der komitearbeidet utføres)

Fristen for nominasjoner er 1.april.

Personer som nomineres skal være spurt og ha sagt ja til vervet. Nominasjonene må inneholde fult navn og kontaktinformasjon (telefonnummer og epost) og sendes til Hege Bergjord, leder av forslagskomitéen på hegebergjord@gmail.com

Både enkeltpersoner, grupper og menigheter kan nominere, så når man sender inn, er det viktig å si hvem man sender inn på vegne av

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone