En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Gudstjenester på nett, uke 7

Gudstjenester på nett, uke 7

19.02.2021
De følgende menighetene har tilbud om digitale gudstjenester denne helgen. Hjertelig velkommen.
Gudstjenester på nett, uke 7

Bergen, Centralkirken; Teamsgudstjeneste, søndag kl 11

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDJjNTU1NzgtODIzYS00NDcxLWFiMjMtY2EyMzNhYWFhZjM1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227b8328cd-eb5d-46de-a86b-e41bb60c599c%22%2c%22Oid%22%3a%22d0d5e871-0499-41c8-9039-fe9be81d3630%22%7d

 

Flekkefjord, lørdag kl 18 (tilgjengelig også senere)

YouTube: https://youtu.be/tQOZ3HO75xo

Facebook-side: https://www.facebook.com/flekkefjordmetodistkirke

 

Centralkirken, Oslo, Søndag kl 11:    https://youtu.be/nnZHY_kJg5A

 

Petrikirken, Kjølberg, søndag kl 11: https://www.youtube.com/channel/UCd2gBr0Fmcpgr5ODP0zWRfg

 

Oslo, Grünerløkka; zoomgudstjeneste søndag kl 11: https://uio.zoom.us/j/67947482726?pwd=SVJzcEFCYjl5SHZnV0JGYWdLNDNrQT09

 

Drammen, skriftlig preken: https://www.metodistkirken.no/drammen

 

Hammerfest, Zoomgudstjeneste, søndag kl 11: https://us02web.zoom.us/j/81931726315?pwd=eVBBU2ZpUCsyQkYyd1F3REhFbDdtUT09

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone