En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Vår forpliktelse

Vår forpliktelse

22.02.2021
Et hyrdebrev fra biskopene Christian Alsted, Harald Rückert, Patrick Streiff.
Vår forpliktelseBiskopene Christian Alsted, Harald Rückert, Patrick Streiff leder Metodistkirken (UMC) i Nord-, sentral- og Syd-Europa.

 

Vår forpliktelse

Vi står ved et avgjørende øyeblikk i Metodistkirkens (United Methodist Church) liv og historie. Gjennom kirkehistorien har kristne flere ganger engasjert seg i teologiske debatter og hatt sterke uenigheter om lære og etikk. Til tider har dette ført til reformer, til og med splittelser. Gjennom nesten fem tiår har metodister vært uenige om forståelsen av menneskelig seksualitet. Dette har forårsaket mye smerte og skade for mange mennesker. Vår manglende evne til å finne en vei videre, forårsaket av uenigheten vår, har ført oss til et punkt der en form for separasjon virker uunngåelig.

Metodister over hele kloden ser seg selv ulikt. Vi er liturgiske, moderne, karismatiske, sosiale aktivister, lavkirkelige, høykirkelige, urbane i store eller mindre byer, landlige og mye mer. Vi er barn, ungdom, unge voksne, voksne, eldre voksne, nyfrelste og modne kristne. Vi er en smeltedigel av ulike etnisiteter og kulturer. Vi er til stede på fire kontinenter, i mer enn 45 land, og vi består av et ukjent antall ulike kulturer og språk. Ikke desto mindre er vi én Metodistkirke. Med alle de utfordringene dette medfører, er vi som deres biskoper forpliktet til å være hyrder for hele hjorden, og gi ledelse frem mot målet om forståelse, forsoning og enhet i Kristi kropp.

Vi vil utvetydig slå fast at alle våre medlemmer, ordinerte, menigheter og årskonferanser vil fortsette å ha et hjem i fremtidens Metodistkirke, enten de anser seg selv som liberale, evangeliske, progressive, tradisjonelle, konservative, et sted imellom ytterpunktene eller noe annet.

Alt for lenge har vi satt merkelapper på hverandre teologisk og pålagt hverandre posisjoner og oppfatninger på måter som var overfladiske og respektløse overfor oppriktigheten i vår tro. Vi fastholder vår Wesleyansk arv som sier at “den levende kjernen i den kristne troen blir åpenbart i Skriften, opplyst av tradisjon, levendegjort i personlig erfaring, og bekreftet av fornuften”.
Som biskoper forplikter vi oss til Metodistkirken, og vi fortsetter vår biskoppelige ledelse med respekt for den personlige overbevisningen til medlemmer og ordinerte som vil forbli lojale til den nåværende holdning til homofili. Vi forventer at Metodistkirkens syn når det gjelder menneskelig seksualitet vil endre seg i fremtiden, og vil vi utøve vårt lederskap på en slik måte at de, som velger å forbli i Metodistkirken kan fortsette å uttrykke sin personlige overbevisning i tråd med nåværende holdning og ikke vil bli tvunget til å delta i handlinger som er i strid med deres personlige religiøse overbevisning.

Vi lengter etter en Metodistkirke som vil bevege seg mot nye former for å være en konneksjonal kirke, en generalkonferanse fokusert på essensielle globale utfordringer, og en styrking av regionene til å leve ut vår felles misjon i kontekstuelle relevante former. Dypt forankret i kirkens læremessige grunnlag, forplikter vi oss til å utøve vår biskoppelige rolle på måter som gjør det mulig for så mange metodister, lekfolk og ordinerte, som mulig til å forbli i Metodistkirken og sammen fortsette å forme disipler for Jesus Kristus slik at verden forandres.

Til tross for mulige splittelser vil Metodistkirken forbli et trofast vitne for det kristne evangelium. Vi er fortsatt dypt engasjert i å følge kallet om å forme disipler for Jesus Kristus slik at verden forandres. Vi, som opprinnelig utarbeidet og signerte denne uttalelsen, betjener biskopsområder med stort mangfold i Nord-, Vest- og Sentral-Øst-Europa og Nord-Afrika.

Februar 2021 - Første signerende biskoper:
Christian Alsted, Harald Rückert, Patrick Streiff

 


Andre biskoper, aktive og pensjonerte, som ønsker å signere uttalelsen, kan kontakte biskop Patrick Streiff på: bishop@umc-cse.org.

Last ned originaltekst her.

Oversatt av Karl Anders Ellingsen.

 

Relaterte dokumenter
Lignende artikler
Mens vi nærmer oss den ekstraordinære generalkonferansen i februar 2019, sier biskop Christian Alsted at veien frem som en samlet kirke er å forbli i dialog med hverandre. Les mer
Tro som bærer:
2022-04-06
Biskop Alsted skrev en artikkel til siste utgave av Brobyggeren, der kun deler av teksten kom på trykk. Les hele artikkelen om kirkens muligheter og utfordringer her. Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone